Aktualitātes

18.04.2019. SIA JK Namu pārvalde administrācijas darba laiks Lieldienās
18.aprīlī – no pulksten 8.00 līdz 14.00
19.aprīlī – brīvs
22.aprīlī – brīvs
Avārijas dienests darbosies arī svētku laikā (tālruņi 65232402, 29406016)

17.04.2019. Jēkabpilī pamazām tiek atslēgta apkure
Iestājoties siltam laikam, vairākām SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām Jēkabpilī tiek atslēgta apkure.
SIA JK Namu pārvalde inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs informē, ka šodien tiek pārtraukta siltuma piegāde mājām Ķieģeļu ielas mikrorajonā, Rīgas ielas mājās nr.227, 229 un 231. Rīt apkuri atslēgs Madonas ielas mikrorajonā (attēlā), Brīvības ielas mājās nr.2g/1, 2h/1, 140/142, 286a, Viestura ielas mājā nr.13b un Kaļķu ielas mājā nr.1.
Vispirms siltuma piegāde tiek pārtraukta mājās, kurās nav automatizētu siltummezglu, kas nodrošina, ka, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz 12 grādiem, apkure automātiski atslēdzas.
Pēc Lieldienām turpināsim informēt par apkures atslēgšanas gaitu.

12.04.2019. Informācija par rēķiniem

Vairākām daudzdzīvokļu mājām, piemēram, Jaunajā ielā 24 (attēlā) un Rīgas ielā 227, gada sākumā būtiski palielinājās elektroenerģijas rēķins. Līdz ar to attiecīgās mājas iedzīvotājiem pieauga maksa par koplietošanas elektrību.
SIA JK Namu pārvalde ar A/S „Latvenergo” ir noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi koplietošanas telpām. Mājām, kurām nav uzstādīti viedie skaitītāji, norēķinos tiek izmantots izlīdzinātais maksājums. Tas nozīmē, ka ik mēnesi tiek maksāta zināma, vienāda summa. Elektroenerģijas piegādātājam salīdzinot faktiski patērēto elektrības daudzumu ar apmaksāto, tiek veikts pārrēķins, kā rezultāts tiek atspoguļots rēķinā.
Turpmāk mājām, kurām nav viedo skaitītāju (tos uzstāda A/S„Latvenergo”), rādījumus katru mēnesi nolasīs Namu pārvaldes speciālisti. Uzstādot viedos skaitītājus, kurus iespējams nolasīt attālināti, iedzīvotāji saņems rēķinu par faktiski patērēto elektrību.
Ir arī mājas, kurām patēriņš bijis mazāks, piemēram, Bebru ielā 30, un šo māju iedzīvotājiem tiek veikts pārrēķins. Līdz ar to viņiem nākamajā mēnesī samazinās rēķins.

08.04.2019. Apkuri atslēgs, ja vidējā gaisa temperatūra trīs diennaktis pēc kārtas būs augstāka par +8 grādiem

SIA JK Namu pārvalde inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs informē, ka centralizēti apkure Namu pārvaldes apsaimniekotajām mājām tiek atslēgta tādā gadījumā, ja vidējā gaisa temperatūra trīs diennaktis pēc kārtas ir augstāka par +8 grādiem.
Pēc ēku pārziņu un Avārijas dienesta sniegtās informācijas, jēkabpiliešu interese par apkures atslēgšanu aprīļa pirmajās nedēļās nav novērojama.
Atgādinām, ka SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās mājās siltummezgli ir noregulēti tā, lai tad, ja āra gaisa temperatūra ir +12 grādi, apkure automātiski atslēdzas. Tātad: ja jūsu mājai ir pieslēgta apkure, bet radiatori ir auksti, tad āra temperatūra ir vismaz +12 grādi.
Avārijas dienests klientu ērtībām ir sazvanāms 24 stundas diennaktī pa tālruņiem 65232402 un 29406016.

05.04.2019. Uzliktas pastkastes sociālajā mājā Kaļķu ielā 1
Marta nogalē Kaļķu ielas daudzdzīvokļu sociālajā mājā nr.1 uzliktas pastkastes.
Kaļķu ielā 1 pastkastīšu nebija. Mājas iedzīvotāji korespondences saņemšanai izmantoja
koka plauktiņus. Tāpēc mēdza būt gadījumi, ka iemītniekiem adresētie sūtījumi bieži pazūd,
tiek izmētāti un jebkurš tiem varēja piekļūt.
SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajā sociālajā mājā ir vairāk nekā 30 dzīvokļu.
Attēlos:  pastkastes un koka plauktiņi korespondencei.

29.03.2019. Vairāku Jēkabpils daudzdzīvokļu māju īpašnieki nobalsojuši par dalību siltināšanas programmā

SIA JK Namu pārvalde noris aktīvs darbs, lai vairākas Namu pārvaldes apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu mājas virzītu „Altum” siltināšanas programmai.
SIA JK Namu pārvalde ēku pārvaldīšanas un juridiskā dienesta direktors Guntis Apsītis stāsta, ka projektā nolēmuši piedalīties 12 Namu pārvaldes apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki. Mājas atbilst „Altum” izvirzītajiem kritērijiem, un to dzīvokļu īpašnieki sapulcēs pilnvarojuši Namu pārvaldi veikt visas ar energoefektivitātes projekta īstenošanu saistītās darbības.
Šobrīd projektēšanas darbi, lai veiktu ēkas komplekso atjaunošanu, notiek mājās Bebru ielā 1, 2, 16 un 33, Mežrūpnieku ielā 10. „Tiklīdz ēku fasādes apliecinājumu kartes būs gatavas, iesniegsim visus nepieciešamos dokumentus „Altum”,” norāda G.Apsītis.
Četrām Jēkabpils mājām – Liepu iela 22, Celtnieku 15, Dārzu 7 un Draudzības aleja 14 (attēlā) – sagatavoti tehniskas specifikācijas projektēšanas uzdevumi. Projekta izstrādes sākumposmā ir mājas Brīvības ielā 5A un Viestura ielā 41. Bebru ielas mājai nr.12 noslēgusies cenu aptauja energoauditam un tehniskajai apsekošanai.
Latvijas iedzīvotājiem „Altum” energoefektivitātes programmā līdz 2022.gada 31.decembrim pieejams ES atbalsts 156 miljonu EUR apmērā, lai atjaunotu savus mājokļus. Tika lēsts, ka no aptuveni 20 000 daudzdzīvokļu mājām naudas pietiks apmēram 1030 namiem. Ņemot vērā būvdarbu izmaksu pieaugumu, ir skaidrs, ka, vērtējot atvēlēto finanšu līdzekļu apjomu, renovēto ēku skaits tomēr būs mazāks nekā sākotnēji plānots.
Piedaloties „Altum” projektā, mājas iedzīvotāji iegūst dāvinājuma grantu līdz 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, ņemot aizdevumu kredītiestādē, aizdevumu līdz 20 gadiem un garantiju līdz 80 procentiem no aizdevuma, lai nodrošinātu aizdevumu kredītiestādē.

25.03.2019. Draudzības alejas 24.un 26.mājas iedzīvotāji pavasari sagaida mājīgās koplietošanas telpās
Pavasarīgas noskaņas ienākušas mājās Draudzības alejā 24 un 26: pagājušajā nedēļā tur noslēdzies koplietošanas telpu remonts.
Draudzības alejā 24 remontu veica SIA „JuN”. Darbi sākās pagājušā gada decembrī un beidzās martā. Griestiem un sienām notīrīts vecais krīta balsinājums (sienām notīrīts arī vecais krāsojums), veikti gruntēšanas darbi. Sienas pēc gruntēšanas nokrāsotas ar mākslīgo sveķu dispersijas un sintētisko lateksa krāsu.

Draudzības alejā 26 kosmētisko remontu no janvāra līdz martam veica SIA JK Namu pārvalde darbinieki. Pēc vecā krīta balsinājuma notīrīšanas griesti un sienas nogruntēti, nošpaktelēti, noslīpēti un nokrāsoti ar ūdens emulsijas krāsu. Nošpaktelēts un nokrāsots arī sienas panelis.

Abām mājām nokrāsoti elektrosadales skapji un vējtveru durvis, kā arī atjaunotas margas. Iedzīvotāji tikuši pie jaunām pastkastītēm.
Māju iedzīvotāji ieguvuši mūsdienīgas un gaišas koplietošanas telpas, kurās patīkami uzturēties gan pašiem, gan ciemiņiem! Draudzības alejā 24 kopumā ir 84 dzīvokļi, 26.mājā – 74, un vairāk nekā 80 procenti no tiem ir privatizēti.

20.03.2019. Iedzīvotājiem Palejas ielā 9 un 11 būs mūsdienīgas koplietošanas telpas
Marta vidū sākās koplietošanas telpu kosmētiskais remonts SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās mājās Palejas ielā 9 (attēlā) un 11. Kāpņu telpā Palejas ielā 11 tiek nomainīti arī radiatori.

Abām mājām krāsos elektrosadales skapjus, margas un vējtvera durvis. Baltāki kļūs griesti, jo tos, kā arī sienas paredzēts notīrīt no vecā krīta balsinājuma, pēc tam veicot gruntēšanu, špaktelēšanu un slīpēšanu, noslēgumā nokrāsojot ar ūdens emulsijas krāsu. Nošpaktelēs un nokrāsos sienas paneli. Kosmētisko remontu veic SIA „JuN”.
Abās šajās mājās izveidojies finanšu līdzekļu uzkrājums, tāpēc Namu pārvalde dzīvokļu īpašniekiem piedāvājusi iespēju viņu koplietošanas telpās veikt kosmētisko remontu. Iedzīvotāji piekrituši, un pēc darbu noslēguma, kas ilgs vairākas nedēļas, viņus priecēs pievilcīgas koplietošanas telpas, kā arī tiks uzstādītas jaunas pastkastītes.
Aicinām māju iemītniekus darbu laikā būt pacietīgiem, jo izremontētās telpas kalpos gadiem! Jāpiebilst, ka abās mājās kopumā ir 110 dzīvokļi, no kuriem 75 procenti ir privatizēti.

15.03.2019. Nameja ielas 22.mājas pagrabā novērš avārijas situāciju
Jēkabpilī, Nameja ielas mājas nr.22 pagrabā SIA JK Namu pārvalde santehniķi maina aukstā ūdens caurules.
Namu pārvaldes inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs stāsta, ka apskatē konstatēts: aukstā ūdens cauruļvadam korozijas radīto bojājumu vietas noslēgtas ar savilcējiem. Lai novērstu avārijas situāciju, tiek nomainīts aukstā ūdens cauruļvads no mājas ievada līdz stāvvadiem.

Saistībā ar remontu 19.martā no pulksten 8.00 līdz 17.00 netiks nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Namu pārvalde atvainojas par sagādātajām neērtībām un neskaidrību gadījumā aicina vērsties Avārijas dienestā, zvanot pa diennakts tālruņiem 65232402 vai 29406016!

Santehniķi Juris Lazdāns (no kreisās) un Genādijs Šakola informē inženierkomunikāciju tehniķi Anatoliju Osipovu par paveiktajiem un gaidāmajiem darbiem aukstā ūdens cauruļu nomaiņā.

Lai novērstu avārijas situāciju Nameja ielas 22.mājā, marta vidū tās pagrabā tiek mainītas aukstā ūdens caurules.

13.03.2019. Turpina atjaunot lodžiju un balkonu ekrānus
Aktīvi noris lodžiju un balkonu ekrānu atjaunošanas darbi SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās mājās Jēkabpilī.
Namu pārvaldes galvenais inženieris Jānis Antonovs stāsta, ka darbi sākās pagājušajā mēnesī. Tuvākajā laikā tie noslēgsies mājā Nameja ielā 26, un drīzumā arī Nameja ielas 14.mājas iedzīvotājiem būs mūsdienīgi un droši balkoni. Viesītes ielā 51 atjaunošanas darbi beigušies jau februārī.
Atjaunošanas darbus veic SIA „JuN”. To laikā paredzēta balkonu un lodžiju ekrānu nomaiņa, kā arī margu remonts (tās metina, nostiprina, tīra un krāso).
Tuvākajos mēnešos paredzēts atjaunot arī lodžiju ekrānus mājām Viesītes ielā 39, Celtnieku 11, K.Skaubīša 14, Viestura 41, Madonas ielā 28a, kā arī balkonu ekrānus Viesītes ielā 41, Slimnīcas 2, Dārzu 4 un Celtnieku ielā 9.
Darbi notiek, vadoties pēc iedzīvotāju izteiktajām vēlmēm, un tas ir ne tikai ieguldījums mājas vizuālajā izskatā, bet arī tās iedzīvotāju drošībā!

Foto: Balkonu ekrāni Viesītes ielā 51 pirms un pēc atjaunošanas.

Foto: Nameja ielā 26 pirms atjaunošanas; balkonu ekrānu atjaunošanas darbi noslēgsies tuvākajās dienās.

01.03.2019. Koplietošanas telpas Draudzības alejas mājā nr.8 kļuvušas mājīgas un mūsdienīgas
Draudzības alejas 8.mājas iedzīvotāji ir ieguvuši gaišas, mājīgas un mūsdienīgas koplietošanas telpas – gada pirmajos mēnešos tajās veikts kosmētiskais remonts.
No griestiem un sienām notīrīts vecais krīta balsinājums, kā arī veikti gruntēšanas, špaktelēšanas un slīpēšanas darbi. Sienas un griesti nokrāsoti ar ūdens emulsijas krāsu, daļēji nošpaktelēts sienas panelis, kas pēc tam nokrāsots. Nokrāsoti arī elektrosadales skapji, margas un vējtveru durvis. Vēl iedzīvotājus priecē jaunas pastkastītes un restaurētas durvis.
SIA JK Namu pārvalde ražošanas daļas vadītājs Ingus Geistarts stāsta, ka koplietošanas telpu remontu, kas sākās janvārī un beidzās februārī, veica vietējā SIA „Easywood”. Daudzdzīvokļu mājai Draudzības alejā 8 ir četras ieejas un 54 dzīvokļi, no kuriem lielākā daļa (50) ir privatizēti.
Noslēgumam tuvojas remonts koplietošanas telpās Draudzības alejā 26, savukārt Draudzības alejā 10 vēl jārestaurē vējtveru durvis. Remontdarbi notiek arī Draudzības alejā 24, Krasta ielā 63 un Jaunajā ielā 24 un 31c. Vēl paredzēts remontēt koplietošanas telpas Rīgas ielā 190a, Palejas ielā 9, 11 un 13.
Draudzības alejas 8.mājas iedzīvotāji, izrādot iniciatīvu un veicot uzkrājumus, ir ieguvuši gaišas, mājīgas un mūsdienīgas koplietošanas telpas, tāpēc aicinām arī citu māju dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu ēku! Namu pārvalde kā apsaimniekotājs veiks to, ko būsiet uzticējuši jūs!

15.02.2019. Namu pārvaldes ēnotājiem piesātināta diena

SIA JK Namu pārvalē bija astoņi ēnotāji, kas bija mēroši ceļu no Zasas un Ļaudonas vidusskolas, Dignājas, Sūnu, Jēkabpils un Kalsnavas pamatskolas. Viņi bija izvēlējušies ēnot galveno inženieri, ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzines Jēkabpils un Krustpils iecirknī, kā arī kāsotājus-apmetējus.
Galvenā inženiera Jāņa Antonova vadībā skolēni iepazinās ar ēku tehnisko stāvokli Madonas ielas mikrorajonā, apskatīja dzīvokli Ķieģeļu ielā 13c, kas tiek gatavots remontam. Bija arī iespēja uzkāpt uz jumta Draudzības alejā 26, kur galvenais inženieris iepazīstināja ar to, kā tiek veikts jumta seguma remonts. Kā atzīst galvenais inženieris, darbs ir dinamisks, taču daudz jāstrādā arī ar dokumentiem.
Ēnotāji sacīja, ka uzzinājuši: lai varētu strādāt par galveno inženieri, vairāk jāmācās fizika, valodas, matemātika, jāorientējas grāmatvedībā, jābūt atvērtam, komunikablam. Izskanēja atziņa, ka šis darbs ir diezgan grūts. Kāds pieļāva iespēju izvēlēties šo profesiju, jo šķita interesanti, ka darbā tiek darītas dažādas lietas, tāpēc nav garlaicīgi.
Namu pārvaldes Krustpils iecirkņa ēnām bija piesātināta un jaunām zināšanā bagāta diena. Meitenes kopā ar ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinēm Ilzi Broku un Elnetu Mauliņu apmeklēja daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļus, kā arī piedalījās viena dzīvokļa apskatē pēc tā atbrīvošanas un kopā ar policiju un tiesu izpildītāju bija dzīvoklī, kurā notika izlikšana. Skolnieces atzina, ka varētu izvēlēties šādu profesiju, jo patīk rakstīt dokumentus. Arī ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzines Jēkabpils iecirknī Līgas Krastiņas „ēna” Madara pauda, ka paticis viss un darbs šķitis interesants.
Agnese ēnoja Namu pārvaldes krāsotāju-špaktelētāju. Viņa stāsta, ka jau kopš bērnības ģimenē palīdz dažādos remontdarbos, tāpēc šķita interesanti par šo profesiju uzzināt ko vairāk. Pēc Agneses domām, galvenais šajā darbā ir čaklas rokas.
Ēnu dienas noslēgumā jaunieši saņēma balvas no Jēkabpils pilsētas pašvaldības un SIA JK Namu pārvalde.

11.02.2019. Izremontēta kāpņu telpa daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā 17
Celtnieku ielas 17.mājā veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Uzliktas arī jaunas, mūsdienīgas pastkastītes, apgaismes ierīces un restaurētas koplietošanas telpu iekšdurvis.
Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzine Līga Krastiņa stāsta, ka kosmētiskais remonts Celtnieku ielas 17.mājā sākās novembrī, un to veica Namu pārvaldes speciālisti. Pēc griestu un sienu vecā krīta balsinājuma notīrīšanas tie nogruntēti, nošpaktelēti, noslīpēti un nokrāsoti. Veikta arī sienas paneļa špaktelēšana un krāsošana, salabots bojātais apmetums un krāsotas kāpņu margas.
Demontēts vecais grīdas segums (linoleja flīzes), izlīdzināta grīda koplietošanas vestibilā un tajā ieklāts linolejs, kā arī piestiprinātas grīdlīstes un kāpņu telpā nokrāsots grīdas laukums. Veikts kanalizācijas stāvvadu nosegkastu remonts, nomainīti vecie vestibila lodžijas logi un durvis pret jauniem PVC materiāla logiem un ierīkota elektroinstalācija. Restaurētas arī kāpņu telpas durvis.
Šobrīd kāpņu telpu kosmētiskais remonts notiek mājās Draudzības alejā 10 un 26, Jaunajā ielā 24 un 31c, Krasta ielā 63.
Aicinām dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu ēku! Namu pārvalde kā apsaimniekotājs veiks to, ko būsiet uzticējuši jūs!
Foto pirms remonta:

Foto pēc remonta:

04.02.2019. Aicinām pagalmus atbrīvot no automašīnām !

SIA JK Namu pārvalde aicina autovadītājus rīt no rīta atbrīvot daudzdzīvokļu māju pagalmus no automašīnām, lai pulksten 9.00 ar traktortehniku varētu operatīvi veikt sniega tīrīšanas darbus!
Tā kā šoziem bagātīgi snieg, Namu pārvaldē sniega tīrīšanas darbos iesaistīti gan sētnieki, gan traktortehnika.
Atgādinām, ka ziemā sētniekam no sniega jāattīra gājēju celiņi, ūdensvada un kanalizācijas aku vāki un konteineru vietas. Atkalas laikā ietves jāapkaisa ar smiltīm, māju ieejas kāpnēm jānokaļ izveidojies ledus, kā arī jānorobežo bīstamā zona pie mājām, ja pie tām novērojamas lāstekas.
Pateicamies ikvienam savam klientam par sapratni un aicinām pret sētnieku darbu pastiprinātas snigšanas laikā izturēties saprotoši!

29.01.2019. Sētniekiem šoziem darba pilnas rokas

Šogad ziema mūs bagātīgi lutina ar sniegu. Koki mirdz gluži vai sudraboti, kupenu ieskauti, un skats ir līdzīgs kā pasakā, sevišķi agri no rīta, kad ielas un ceļi vēl snauž, gaidot savus gājējus un braucējus.
Namu pārvaldes sētniece Inese Rancova (attēlā) jau rosās ar sniega lāpstu un slotu pie Viesītes ielas mājām nr.39 un 41 un Viestura ielas mājas nr.41 un atzīst: ziema padevusies sniegota, taču viņa par to nebēdā. Inesei patīk savs darbs, un to jūt arī māju iedzīvotāji, kuru teritorijā viņa strādā. „Cilvēki ir laipni, saka paldies, neskopojas ar labiem vārdiem, mēdz arī uztraukties, vai man nav pārāk auksti vai neesmu samirkusi lietū vai sniegā, apjautājas par veselību. Tas priecē un sniedz gandarījumu, jo jūtu, ka mans darbs viņiem ir svarīgs, tāpēc gribas strādāt vēl čaklāk,” teic Inese.
Ziemas darbi sētniekam fiziski ir diezgan nogurdinoši: no sniega jāattīra gājēju celiņi, ūdensvada un kanalizācijas aku vāki un konteineru vietas. Atkalas laikā ietves jāapkaisa ar smiltīm, māju ieejas kāpnēm jānokaļ izveidojies ledus, kā arī nepieciešamības gadījumā jānorobežo bīstamā zona pie mājām, ja pie tām novērojamas lāstekas. Kad darbs paveikts, ziemā iemīļots Ineses vaļasprieks ir grāmatu lasīšana, savukārt pārējos gadalaikos brīvie brīži aizrit, strādājot dārzā, mežā ogojot un sēņojot vai ar divriteni dodoties pie ūdeņiem.
Inese par sētnieci strādā sešus gadus un ir pieradusi pie agrajiem rītiem, kas ziemā parasti sākas ar mošanos aptuveni trijos četros, lai pulksten sešos būtu gatava darbam. Viņai prieks, ka pilsēta kļūst arvien sakoptāka un ka tiek sakārtotas ielas, un arī ļaudis kaut nedaudz, bet tomēr ir apzinīgāki un apkārtni piegružo mazāk.
Ziema šobrīd rit pilnā sparā, un vēl kādam laikam jāaizrit, lai saule atsegtu sniega segu un sāktos sētnieku pavasara darbi. Bērnu celtie sniegavīri pagaidām negrasās pamest pagalmus, savukārt sniega cietokšņi gaida savus mazos saimniekus. Un Inese atzīst: šie „meistardarbi” atdzīvina diezgan vienmuļo ziemas ainavu un strādāt ir patīkamāk!
Namu pārvaldē strādā 31 sētnieks (22 – Jēkabpils iecirknī, deviņi – Krustpils iecirknī), un ikviens no viņiem savu darbu veic rūpīgi un apzinīgi, un cilvēki to novērtē. Tāpēc, balstoties uz viņu ieteikumu, JK Namu pārvalde izsaka pateicību visiem pārvaldes sētniekiem par uzcītīgu un atbildīgu savu pienākumu veikšanu.

23.01.2019. „Ēno” Namu pārvaldē !

JK Namu pārvalde aicina skolēnus iepazīt namu apsaimiekošanas darbu, piedaloties Ēnu dienā!
SIA Namu pārvalde, lielākais namu apsaimniekotājs Jēkabpilī, piedāvā skolēniem ēnot galveno inženieri, ēku un apsaimniekošanas teritoriju pārziņus un krāsotājus-apmetējus (attēlā).

Ēnu diena ir lieliska iespēja ne tikai ielūkoties Namu pārvaldes ikdienā, bet arī paplašināt redzesloku un gūt izpratni par profesijām, kas interesē skolēnu!

Aicinām plānot savu nākotni jau skolas laikā!

Ēnu dienai, kas notiks 13.februārī, var pieteikties līdz 11.februārim portālā enudiena.lv vai zvanot 27875173, vai rakstot iveta.skolniece@jknp.lv.
Priecāsimies Tevi redzēt pie mums!

 14.01.2019. Ķieģeļu ielā 1 uzlabota apkures sistēma
Ķieģeļu ielas mājas nr.1 bēniņos SIA JK Namu pārvalde nomainījusi apkures cauruļvadu izolāciju un ventiļus, tādējādi uzlabojot apkures sistēmu.
SIA JK Namu pārvalde inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs informē, ka mājai nomainīti apkures sistēmas ventiļi un apkures cauruļu siltumizolācijas materiāls. Apkures cauruļu siltumizolācija nomainīta ne tikai tāpēc, lai paaugstinātu apkures sistēmas efektivitāti. Izolācija arī novērš kondensāta veidošanos uz cauruļvadiem, šķidruma saslašanas iespējamību sistēmas darbības traucējumu gadījumā, kā arī aizsargā cauruļvada metāla daļas no korozijas.
Darbus, kas sākās decembrī un beidzās janvāra sākumā, veica SIA JK Namu pārvalde speciālisti.

Foto: Ķieģeļu ielas mājas nr.1 bēniņi pirms un pēc apkures cauruļu un ventiļu nomaiņas.

Aktualitātes 2018 ..
Aktualitātes 2017 ..