Vidējā termiņa darbības stratēģija

Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam grozījumi PDF
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2024.-2026.gadam PDF
Videja termiņa darbības startegijas 7.,8. punkta aktualizācija par 2023. gadu PDF
Videja termiņa darbības startegijas 7.,8. punkta aktualizācija par 2022. gadu 2 PDF
Videja termiņa darbības startegijas 7.,8. punkta aktualizācija par 2022. gadu 1 PDF
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam PDF
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2020.gadam PDF