Finanšu mērķi un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2015. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2016. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2017. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2018. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2019. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2020. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2021. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2022. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF
2023. Finanšu un nefinanšu mērķi un rezultāti PDF