Cita nozīmīga informācija

Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam PDF
Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam (aktualizēts 28.06.2019.) PDF
Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam PDF
Kapitālsabiedrības 2019.g. veiktie būtiskākie kapitālieguldījumi PDF
Kapitālsabiedrības 2020.g. veiktie būtiskākie kapitālieguldījumi PDF
Kapitālsabiedrības 2021.g. veiktie būtiskākie kapitālieguldījumi PDF