Cita nozīmīga informācija

KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANAS POLITIKA PDF
RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKA PDF
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA PDF
Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam PDF
Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam (aktualizēts 28.06.2019.) PDF
Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam PDF
Kapitālsabiedrības 2019.g. veiktie būtiskākie kapitālieguldījumi PDF
Kapitālsabiedrības 2020.g. veiktie būtiskākie kapitālieguldījumi PDF
Kapitālsabiedrības 2021.g. veiktie būtiskākie kapitālieguldījumi PDF
Kapitālsabiedrības 2022.g. veiktie būtiskākie kapitālieguldījumi PDF
Kapitālsabiedrības mantas iznomāšanas noteikumi un objekti PDF