Iepirkumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104

 

 

Identifikācijas numurs JKNP 2021/2
Publicēšanas datums IUB 09.03.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu mājā Bebru ielā 33, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums Nr.11-būvapjomi 1. daļa.XLSX
Pielikums Nr.11-būvapjomi 2. daļa.XLSX
Pielikums Nr.12.ZIP (40MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/9
Publicēšanas datums IUB 11.05.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepu ielā 22, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (25MB)
Pielikums 7 ZIP (15MB)