Iepirkumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104

 

Identifikācijas numurs JKNP 2022/18
Publicēšanas datums IUB 08.07.2022
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 15, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.ZIP
Pielikums 6 ZIP (25MB)
Pielikums 7 ZIP (5MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/27
Publicēšanas datums IUB 06.10.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Mežrūpnieku ielā 10, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.ZIP
Pielikums 6 ZIP (26MB)
Pielikums 7 ZIP (12MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/26
Publicēšanas datums IUB 06.10.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 16, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.ZIP
Pielikums 6 ZIP (29MB)
Pielikums 6a ZIP (13MB)
Pielikums 7 ZIP (4MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/25
Publicēšanas datums IUB 05.10.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 2, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.ZIP
Pielikums 6 ZIP (25MB)
Pielikums 7 ZIP (8MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/24
Publicēšanas datums IUB 05.10.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 1, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.ZIP
Pielikums 6 ZIP (30MB)
Pielikums 7 ZIP (8MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/23
Publicēšanas datums IUB 29.09.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 15, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.ZIP
Pielikums 6 ZIP (25MB)
Pielikums 7 ZIP (5MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/22
Publicēšanas datums IUB 29.09.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 33, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.ZIP
Pielikums 6 ZIP (28MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/20
Publicēšanas datums IUB 31.08.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 16, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (28MB)
Pielikums 7 ZIP (4MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/19
Publicēšanas datums IUB 31.08.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 2, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (25MB)
Pielikums 7 ZIP (8MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/18
Publicēšanas datums IUB 27.08.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 1, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (30MB)
Pielikums 7 ZIP (8MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/17
Publicēšanas datums IUB 27.08.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Mežrūpnieku ielā 10, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (26MB)
Pielikums 7 ZIP (12MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/13
Publicēšanas datums IUB 04.06.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Draudzības alejā 14, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (27MB)
Pielikums 7 ZIP (7MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/10
Publicēšanas datums IUB 19.05.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārzu ielā 7, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (22MB)
Pielikums 7 ZIP (7MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/2
Publicēšanas datums IUB 09.03.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu mājā Bebru ielā 33, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums Nr.11-būvapjomi 1. daļa.XLSX
Pielikums Nr.11-būvapjomi 2. daļa.XLSX
Pielikums Nr.12.ZIP (40MB)
Identifikācijas numurs JKNP 2021/9
Publicēšanas datums IUB 11.05.2021
Piegādātāju atlases procedūra Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepu ielā 22, Jēkabpilī
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Pielikums 5,8 ZIP
Pielikums 6 ZIP (25MB)
Pielikums 7 ZIP (15MB)