Aktualitātes 2020

22.12.2020.

18.12.2020. Pozitīvas un sen gaidītas pārmaiņas ienes mājīgumu Kaļķu un Madonas ielā
Kaļķu ielas 1. un Madonas 91.mājas iedzīvotāji piedzīvojuši pozitīvas un sen gaidītas pārmaiņas: ēkās norisinās remontdarbi, padarot tās arī vizuāli pievilcīgākas un mājīgākas.
Domājot par sociāli maznodrošinātajām ģimenēm un to sadzīves apstākļiem un pateicoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstam, notiek remontdarbi sociālajā mājā Kaļķu ielā 1. Ēku, kurā ir vairāk nekā 30 dzīvokļu (viena dzīvojamā istaba un kopējas koplietošanas telpas), apsaimnieko SIA JK Namu pārvalde.

Kaļķu iela 1 pirms un pēc ūdens notekcauruļu maiņas

Šā gada laikā ēkā Kaļķu ielā 1 sakārtotas ventilācijas šahtas, ieliktas jaunas durvis, nomainītas ūdens notekcaurules un logi (nosiltinātas arī to starpailes), pārvilkta un izveidota elektropārvades sistēma. Šobrīd koridoros maina grīdas segumu, kā arī atjauno karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmu. Vēl plānots uzstādīt liftu invalīdiem un dzīvokļos izveidot individuālos sanitāros mezglus. Jāpiebilst, ka pērn mājā uzliktas pastkastītes: līdz tam korespondencei izmantoti koka plauktiņi.

Savukārt daudzdzīvokļu mājai Madonas ielā 91, ko arī apsaimnieko Namu pārvalde, ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu tiek mainīts jumts. Vēl sakopta ēkas apkārtne un sakārtota autostāvvieta, padarot to ērtāk un drošāk izbraucamu.

Madonas iela 91 pirms un pēc teritorijas sakopšanas

Iedzīvotāji ir ieguvuši vidi, kurā patīkami dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku. Mums, apsaimniekotājam, ir prieks un gandarījums, ka pilsēta kļūst sakoptāka un tās nami – mājīgāki! Novērtēsim ieguldīto darbu!

17.12.2020. Namu pārvaldes kolektīvs iepriecina dzīvnieku patversmes iemītniekus
Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītnieki 16.decembrī saņēma Ziemassvētku dāvanu no SIA JK Namu pārvalde kolektīva.
Lai iepriecinātu četrkājainos draugus, Namu pārvaldes darbinieki iesaistījās ziedojumu akcijā, sagādājot suņiem un minčiem gan sauso barību un konservus, gan segas, kas noder guļvietām. Uz dzīvnieku patversmi nogādātas arī skaidas, ko izmanto kaķu tualetēm.
Patversmes kopēja Tatjana Moisejenkova pauž prieku par Namu pārvaldes sagādātajā dāvanām un teic sirsnīgu paldies gan savu, gan ķepaiņu vārdā. Savukārt mēs, Namu pārvaldes kolektīvs, aicinām ikvienu atvērt sirdis labiem darbiem un ar atbildību gādāt par saviem četrkājainajiem draugiem! Jo viņiem jau nevajag daudz, tikvien kā savu cilvēku un savas mājas…

09.12.2020. Iesāktie darbi Bebru ielā 5 un 8 turpināsies pavasarī
SIA JK Namu pārvalde Bebru ielā 5 veica pilastru atjaunošanas darbus un polikarbonāta jumtiņu uzstādīšanu. Atbildīgais par līguma izpildi Jānis Antonovs informē, ka darbus bija paredzēts pabeigt šogad, taču laikapstākļu dēļ pilastru krāsošana un lodžiju grīdas hidroizolēšana aizkavējās. Ir uzrakstīts nepabeigto darbu akts, un pavasarī, kad to ļaus āra temperatūra, tie tiks pabeigti.
Tādi paši darbi notiek arī Bebru ielā 8, un tie turpināsies pavasarī vai kad būs tam piemēroti laikapstākļi. Abās daudzdzīvokļu mājās līgumi noslēgti ar SIA „JuN”.

Bebru ielas 5.māja pirms veiktajiem darbiem.


Bebru ielas 5.māja pēc veiktajiem darbiem.

30.11.2020. Mikrorajonos tiek paplašināti autostāvlaukumi

Risinot aktuālo jautājumu par autostāvvietām, Jēkabpils pilsētas pašvaldība sev piederošajos zemes gabalos paplašina autostāvlaukumus divos daudzdzīvokļu māju mikrorajonos: starp Viesītes ielas 51.māju un mājām Nameja ielā 30, 32, 34, 34a un 36, kā arī pie mājas Madonas ielā 28a.

Attēlā: topošais autostāvlaukums starp Viesītes ielas 51.māju un mājām
Nameja ielā 30, 32, 34, 34a un 36.

25.11.2020. Tiks uzstādīti plūsmas siltuma skaitītāji
SIA JK Namu pārvalde ir saņēmusi jautājumus par to, kad dzīvokļos varētu uzstādīt individuālo apkures uzskaites sistēmu.
Namu pārvaldes inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs informē, ka tiek veikti visi nepieciešamie darbi, lai šo sistēmu uzstādītu K.Skaubīša mājā nr.14 (attēlā). Ēkas pagrabā stāvvadiem nomainīti ventiļi un uzlikti skaitītāji. Šobrīd dzīvokļos tiek likti radiatori. Pēc tam notiks darbi, lai katrs mājas iedzīvotājs varētu individuāli savā dzīvoklī regulēt siltumu.
Uz visa nama dzīvokļu radiatoriem tiek uzstādīti siltuma maksas sadalītāji. Tie reģistrē, kāda un cik ilgi ir bijusi radiatora temperatūra. Savukārt dzīvokļa iemītnieki paši var izvēlēties istabas temperatūru, pēc nepieciešamības to regulējot katrā telpā. Individuālā siltuma uzskaites sistēma ļauj samazināt dzīvokļa apkures izmaksas par 20-30 procentiem.
Lai saprastu, kā nenosiltinātā mājā sadalās patērētais siltums starp ārējiem dzīvokļiem (augšējie, sānu, pirmais stāvs, pēdējais stāvs) un tiem, kas atrodas ēkas iekšienē, tiks veikts pētījums. Ja gada laikā tiks pierādīts, ka šāda sistēma ir efektīva un taisnīga, tad Namu pārvalde arī pārējām savā apsaimniekošanā esošajām mājām, kuras to vēlēsies, piedāvās uzstādīt šādu individuālo apkures uzskaites sistēmu.

16.11.2020.

06.11.2020. Turpinām strādāt māju labiekārtošanā
Pie vairākām SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajām mājām šoruden uzlikti jauni soliņi, tiek mainītas komunikācijas un noris koplietošanas telpu remonts. Vēl divās ēkās uzlikts jauns jumta segums, atjaunoti pilastri, kā arī veikti citi darbi, lai māju iemītnieku ikdiena aizritētu patīkamā, sakārtotā un drošā vidē.
Namu pārvaldes ražošanas daļas vadītājs Jānis Kārkliņš informē, ka pie kāpņu telpu ieejām Nameja ielā 30, Viestura 14 un 16, Draudzības alejā 24 demontēti vecie soliņi, vietā uzliekot jaunus: mūsdienīgus un glītus. Koplietošanas telpas remontē Viesītes ielā 39. Darbus veic Namu pārvaldes speciālisti.
Galvenais inženieris Jānis Antonovs stāsta, ka Viesītes ielā 47 beigušies jumtu remontdarbi, un tuvākajā laikā tie noslēgsies Brīvības ielā 5a. Darbus veic SIA „Poly Systems”. Lai jumts būtu izturīgs pret laikapstākļiem un ultravioletajiem stariem, remontam izmanto bezšuvju hidroizolāciju uz poliuretāna bāzes. Savukārt Bebru ielā nr.6 atjaunoti pilastri, 5.mājā darbi vēl turpinās. Auseklīša ielā 3 – nomainīti balkonu ekrāni un veikts balkonu konstrukciju remonts.
Oktobra nogalē SIA „Erbauer” Brīvības ielas 5a.mājas pagrabā sāka mainīt kanalizācijas guļvadus no stāvvadiem līdz akai. Plānots, ka darbi noslēgsies novembra beigās. Kā norāda inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs, Ķieģeļu ielā 13 SIA „Hektors” līdz stāvvadiem nomainīja aukstā ūdens guļvadu, savukārt Bebru ielas 31.mājas koplietošanas telpās Namu pārvaldes speciālisti uzlikuši jaunus radiatorus. Viestura ielas 36a.mājā sākušies darbi, kuru gaitā kāpņu telpās tiks atjaunoti radiatori.

20.10.2020. Būsim atbildīgi un saudzēsim vidi, kurā dzīvojam !
SIA JK Namu pārvalde darbinieki, gādājot par pilsētas tēlu, atjauno apķēpātās māju fasādes un sabojātos soliņus, pēc laika gan tajā pašā vietā piefiksējot: kādam atkal „niezējuši nagi” uz ķēpāšanos.
Ir grūti iedomāties, ka tie ir gados veci cilvēki, kuri aiz garlaicības vai izrādīšanās dēļ nododas apkārtējās vides postīšanai. Turklāt mēdz būt arī gadījumi, kad neilgu laiku pēc bojājumu novēršanas Namu pārvaldes speciālistiem atkal nākas doties uz to pašu vietu, lai kārtējo reizi veiktu labošanas darbus, par kuriem maksā paši iedzīvotāji no savas mājas budžeta. Tā, piemēram, pērn tika aizkrāsoti ķēpājumi Viestura ielā 31 un Draudzības alejas 8.mājas tunelī, taču šogad tur jau atkal pastrādājis kāds „mākslinieks”.
Vēl šovasar Namu pārvaldes darbinieki aizkrāsoja fasāžu ķēpājumus Nameja ielā 32, 34 un 36, kā arī Dārzu 4 un 8. Tiek remontēti arī soliņi, kurus kādam labpaticis salauzt kā, piemēram, pie mājas Nameja ielā 14.
Remontdarbi tiek veikti par jūsu un arī par tā vientuļā pensionāra naudu, kurš dzīvo no pensijas līdz pensijai un kuram katrs cents ir svarīgs. Tāpēc aicinām savas ģimenes lokā veikt pārrunas par atbildību pret līdzcilvēkiem un vidi, kurā pavadām ik dienu, lai katram, kas postījis vai domā to darīt, rodas kauna un vainas sajūta. Galu galā uzvedības un attiecību kultūra pirmām kārtām tiek ieaudzināta ģimenē.
Ir svarīgi nebūt vienaldzīgiem, piefiksējot postīšanas gadījumus, pat tad, ja tie tiek veikti svešai ēkai, jo nākamreiz tā var būt jūsu māja! Ja jums ir vienalga, tad arī turpmāk gadu no gada jūs turpināsiet apmaksāt bezatbildīgu cilvēku rīcības sekas!

Draudzības alejas 8.mājas tunelis.                       /             Viestura ielas 31.mājas apķēpātā sānu fasāde.
Salauztais soliņš pie Nameja ielas 14.mājas.                /     Pie Nameja ielas 14.mājas apzīmēta atkrit. konteinerus ierobežojošā sēta.

13.10.2020. Namu pārvalde klientus pieņem attālināti
Ņemot vērā vīrusa Covid-19 straujo izplatību Jēkabpilī, SIA JK Namu pārvalde no 12.oktobra pakalpojumus sniedz attālināti.
Aicinām visus jautājumus risināt telefoniski un Namu pārvaldē vērsties tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, vizītes laiku saskaņojot, zvanot uz tālruņu numuriem:
652 32402, 29406016 (avārijas dienests)
652 34767 (Norēķinu daļa)
652 35906 (Jēkabpils iecirkņa ēku pārziņi)
652 21153 (Krustpils iecirkņa ēku pārziņi)
652 31206 (administrācija).

Saziņai var izmantot arī e-pastu: info@jknp.lv.
Apmeklējot Namu pārvaldi, obligāti jāizmanto mutes un deguna aizsegi!

Lai mazinātu vīrusa izplatību un iedzīvotāju risku ar to saslimt, sētnieki divreiz nedēļā dezinficē daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvju rokturus un trepju margas!
Ceram uz jūsu izpratni!

04.10.2020. Namu pārvalde sāks pieslēgt apkuri

SIA JK Namu pārvalde savām apsaimniekotajām mājām otrdien, 6.oktobrī, sāks pieslēgt apkuri.
Paredzēts, ka nedēļas laikā siltumenerģija būs pieslēgta visām mājām, kuras apsaimnieko Namu pārvalde.
Namu pārvaldes mājās siltummezgli ir noregulēti tā, lai tad, ja āra gaisa temperatūra ir +16 grādi, apkure automātiski atslēgtos. Taču aicinām ņemt vērā, ka āra temperatūras devēji jeb sensori ir uzstādīti dažādās debess pusēs, un starpība starp dienvidos un ziemeļos izvietotu sensoru var būt pat pieci grādi. Tāpēc ir iespējamas situācijas, kad vienai mājai apkure izslēdzas tad, kad dienvidu pusē ir +20 grādi, citai – kad ziemeļu pusē ir aptuveni +7 grādi.

Tehnisku jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruņiem 652 32402 un 29406016 !!!

03.09.2020. Elektriķa darbā svarīgs ik sīkums
Ilgus gadus Namu pārvaldē strādā elektriķi Valērijs un Anatolijs, kuru pārziņā ir elektroinstalācijas vairāk nekā 220 Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās, ko apsaimnieko SIA JK Namu pārvalde.
Mūsdienās ir grūti savu ikdienu iedomāties bez elektrības. Apgaismojums un sadzīves tehnika – ieslēdzam to, un dzīve rit savu gaitu. Jāatzīst, ka elektrība nenoliedzami ir kļuvusi par mūsu darba un atpūtas neatņemamu sastāvdaļu, ka brīdī, kad tā pēkšņi pazūd, šķiet, bezmaz apstājas arī dzīve. Tādos brīžos izsaukumā dodas Valērijs un Anatolijs, kuri plecu pie pleca strādā jau vienpadsmit gadus. Abi ir ieguvuši izglītību arodskolā Viļānos, tad darba gaitas viņus saveda kopā SIA „Krustpilieši”. „Esam pateicīgi Viktoram Zamaļauskim, kurš mūs tolaik ievadīja darbā, kas noder, strādājot Namu pārvaldē,” teic elektriķi. Savus pienākumus veic ar atbildību, pus pa jokam, pus nopietni atzīstot: elektriķis kļūdās tikai vienreiz! Tāpēc jābūt gan precīzam, gan piesardzīgam ar vissīkāko elektrības vadiņu.
Valērijam un Anatolijam patīk savs darbs, protams, abi apzinās, ka tas ir bīstams, taču ir gandarījums un prieks, ka pēc viņu paveiktā dzīve namos atgriežas ierastajās sliedēs. Ļaudis meistariem teic paldies, jo apzinās: elektrība – tas ir mājīgums, drošības sajūta, zināmā mērā arī pieradums un garantija, ka ikdienas darbi būs raiti.
Namu pārvaldes elektriķu darbu klāsts ir plašs. Viņi veic elektroinstalāciju pārbaudi dzīvoklī un strāvas noplūdes aizsardzības aparāta, kā arī vadu montāžu, diagnosticē bojājumus, drošinātāju nomaina pret automātslēdzi, maina elektrorozetes, slēdžus, automātslēdzi, elektrisko zvanu un zvana spiedpogu, demontē un uzstāda gaismas ķermeņus, remontē vadu savienojumus, izveido jaunu rozeti vai slēdzi, pārbauda kabeļus. Visbiežāk gan cilvēki avārijas dienestam zvana par to, ka dzīvoklī vai koplietošanas telpās nav elektrības. Vēl ir gadījumi, kad kāds pieslēdzas koplietošanas elektrībai un viņam šķiet, ka tādējādi apkrāpj Namu pārvaldi. Taču īstenībā viņš zog no saviem kaimiņiem.
Vasarā izsaukumu ir mazāk nekā ziemā vai rudenī, kad cilvēki krasāk izjūt, piemēram, to, ka pie kāpņu telpas ieejas izdegusi vai „pazudusi” spuldzīte, kas ir diezgan tipiska situācija. Bez izsaukumiem aktuāli tāpat mēdz būt darbi, kas saistīti ar elektroinstalāciju sakārtošanu dzīvokļos.
Jebkurā gadījumā elektriķi aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību, jo elektroapgāde ir sarežģīta sistēma, kuru pilnībā pārzina tikai nozares speciālisti, tāpēc ir svarīgi kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, pirms nolemj veikt remontdarbus, kas saistīti ar elektrības bojājumu novēršanu!

26.08.2020. Uzstāda automatizētos siltummezglus un turpina mainīt kanalizāciju
Augustā divām SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajām Ķieģeļu ielas mikrorajona mājām uzstādīti automatizētie siltummezgli, savukārt Brīvības ielā 7 – jauni kanalizācijas tīkli.
SIA JK Namu pārvalde inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs informē, ka automatizētie siltummezgli (attēlā) augustā uzstādīti mājām Ķieģeļu ielā 11 un 13, drīzumā tie būs arī Ziemeļu 22. Maijā un jūnijā automatizētie siltummezgli ierīkoti Ķieģeļu ielā 5 un 7, Slimnīcas 2, 3 un 12, Ziemeļu 6. Vēl darbus plānots veikt Ķieģeļu ielā 1, 13b un 13c.
Automatizētie siltummezgli nozīmē, ka turpmāk šajās mājās apkures temperatūra tiks regulēta pēc uzstādītajiem parametriem. Āra temperatūrai pazeminoties vai paaugstinoties, siltummezgls attiecīgi ieslēgsies vai izslēgsies. Automātiskos siltummezglus uzstādīja Namu pārvaldes speciālisti.
Brīvības ielā 7 kanalizācijas tīklu maiņas darbus veica SIA „Erbauer”, un šobrīd tie turpinās Nameja 18. Māju pagrabos demontē vecos kanalizācijas tīklus, to vietā uzstādot jaunos.
Veiktie darbi būtiski uzlabos iedzīvotāju ikdienu: apkures sezonas laikā lieki netiks tērētā siltumenerģija, savukārt jaunie kanalizācijas tīkli palīdzēs novērst avārijas, noplūdes un cauruļu aizdambēšanos. Aktīvi iesaistoties savas mājas apsaimniekošanā, iedzīvotāji ir ieguvuši sakārtotu un drošu vidi!

13.08.2020. Aizkraukles ielas 5.mājā būtiski uzlaboti sadzīves apstākļi
Augusta sākumā SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotā māja Aizkraukles ielā 5 pieslēgta pilsētas centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmai.
Iedzīvotāji Namu pārvaldē vērsās ar vēlmi savas mājas uzkrājumus izmantot, lai pievienotos pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmai, tādējādi būtiski uzlabojot sadzīves apstākļus: līdz šim labierīcībām tika izmantota sausā tualete, bet ūdens tika ņemts no akas. Pieslēdzot ēku centralizētajai sistēmai, iedzīvotāji saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni, savukārt notekūdeņi maģistrālajos tīklos tiek novadīti videi draudzīgi.
Darbus, kas sākās jūlija nogalē, veica Namu pārvaldes speciālisti. Ierīkoti kanalizācijas un aukstā ūdens tīkli, tualetēs atjaunots grīdas segums, veikti rakšanas darbi, pēc kuriem atjaunots zālājs un ielas braucamā daļa kā arī izņemts un aizbērts mājas kanalizācijas septiķis.
Sastaptie Aizkraukles ielas 5.mājas iemītnieki ar gandarījumu novērtēja Namu pārvaldes paveikto darbu, jo dzīvot ēkā kļuvis ērtāk un vienkāršāk. Savukārt mēs paužam atzinību par iedzīvotāju vēlmi sakārtot savu vidi, ieguldot uzkrājumus mājas remontā un uzturēšanā, lai tajā varētu pilnvērtīgi strādāt, atpūsties un dzīvot!

04.08.2020. Atjauno pilastrus, uzliek jaunas pastkastes un turpina remontēt jumtus
Izmantojot uzkrājumus, vairākas SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotās mājas ieguvušas mūsdienīgu jumta segumu, savukārt mājā Bebru ielā 6 atjaunoti pilastri. Aktīvi noris pastkastīšu mainīšanas darbi.
Namu pārvaldes ražošanas daļas vadītājs Jānis Kārkliņš stāsta: vairākās mājās pastkastītes ir jau uzliktas, taču plānots, ka šonedēļ tās būs nomainītas arī citās, kurām tas šovasar paredzēts. Meža iela 6, Jaunā 34, Bebru 7, 9 un 27, Ķieģeļu 5, Slimnīcas 4, Nameja 18 un 20c, Celtnieku 5c, 11, 11a un 21, Viestura 14, 26, 31 un 36a, Viesītes 18 un 39, Draudzības aleja 15 – šīs ir mājas, kurās šajā vasarā liek jaunas pastkastītes. Tās vizuāli iekļaujas kāpņu telpās, ir mūsdienīgas un ērti lietojamas, kā arī iedzīvotājiem vairs nav jāuztraucas, ka sūtījums varētu pazust.
Vasara ir pateicīgs laiks jumtu remontdarbiem. Tie jau beigušies mājās Draudzības alejā 21, Jaunajā ielā 24, Nameja 26, Krasta 61, Viestura 38c, savukārt Nameja ielas 30.mājā atjaunots gan jumts, gan ieeju jumtiņi. Namu pārvaldes galvenais inženieris Jānis Antonovs informē, ka tuvākajā laikā darbi sāksies Viesītes ielā 47 un Brīvības 5a. Remontu, izmantojot materiālu, kas jumtam piešķir izturību pret laikapstākļiem un UV stariem, veic SIA „Poly Systems”.
Savukārt Bebru ielas 6.mājā SIA „JuN” atjaunoja balkonu un ieejas pilastrus, nomainīja ekrānus un virs trešā stāva balkoniem uzstādīja jumtiņus. Līdz ar to ēka kļuvusi vizuāli pievilcīgāka un arī drošāka tās iemītniekiem.
Namu pārvalde atzinīgi vērtē iedzīvotāju vēlmi dzīvot sakārtotā un drošā vidē, un tas ir iespējams, sadarbojoties ar sava nama apsaimniekotāju, izrādot iniciatīvu un veicot uzkrājumus, ko nepieciešams ieguldīt mājā, lai tā kalpotu pēc iespējas ilgāk!

06.07.2020. Tiek atjaunoti kanalizācijas un apkures tīkli
Vairākās daudzdzīvokļu mājās, kuras apsaimnieko SIA JK Namu pārvalde, maina kanalizācijas tīklus, savukārt Viestura ielā 14b – apkures tīklus, siltumizolāciju un apkures caurules.
Namu pārvaldes inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs stāsta, ka darbi noslēgušies Draudzības alejas 24.mājā, kā arī Nameja ielā 20., 22.un 24. To gaitā māju pagrabos demontē vecos kanalizācijas tīklus un montē jauno, kā arī veic rakšanas darbus, pēc kuriem atjauno gan zālāju, gan betona apmales. Kanalizācijas tīklus maina SIA „Erbauer group”.
Šobrīd kanalizācijas tīklus maina Draudzības alejas 26.mājā. Vēl to plānots darīt Brīvības ielā 7 un Nameja 18.
Apkures tīklus Viestura ielā 14b (attēlā) maina pagrabā no siltummezgla līdz stāvvadiem, siltumizolāciju un vecās caurules aizstājot ar jaunām. Darbus veic SIA „Hektors”, un plānots, ka tie noslēgsies jūlija beigās.
Darbi tiek veikti, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu: tiek sakārtotas apkures un kanalizācijas sistēmas, kas gadu gaitā ir tehniski un morāli nolietojušās, tāpēc mēdz notikt avārijas, noplūdes un cauruļu aizdambēšanās, tādējādi iedzīvotājiem radot neērtības. Namu pārvalde atzinīgi vērtē mājas iedzīvotāju vēlmi dzīvot sakārtotā un drošā vidē, tāpēc aicina viņus lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu māju!

30.06.2020.

25.06.2020. Mudinām būt aktīviem, piefiksējot lielgabarīta atkritumu izmešanas gadījumus
Namu pārvaldē bieži vēršas iedzīvotāji ar sūdzībām, ka pie viņu daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem tiek atstāti lielgabarīta atkritumi, tādējādi uzliekot viņiem lieku finansiālo slogu. Lai negodprātīgu cilvēku rīcība nepaliktu nesodīta, aicinām pašus iedzīvotājus būt vērīgiem un piefiksēt gadījumus, kad kāds „pa kluso” atbrīvojas no atkritumiem.

Atgādinām, ka būvgružus, mēbeles, automašīnu riepas un citus lielgabarīta atkritumus nedrīkst izmest, kur pagadās: vai tas būtu tālāk no acīm kaut kur meža vai piemājas apkārtne. Tāpat tos nedrīkst izmest atkritumu konteineros un pie tiem. Turklāt nav svarīgi, vai lielgabarīta atkritumus pie konteineriem noliek jūsu mājas iedzīvotājs vai kāds no malas, jāmaksā būs tik un tā visai mājai, kurai ir piesaistīts atkritumu laukums. Tāpēc ir svarīgi nebūt vienaldzīgiem un sekot līdzi tam, kas notiek jūsu atkritumu laukumos, jo tas, cik bieži un kādi atkritumi tajos tiek nogādāti, tiešā veidā ietekmē jūsu rēķinus. Fotogrāfijas un safilmētie videomateriāli var palīdzēt „sadzīt pēdas” tiem, kuri slepus un uz citu rēķina atbrīvojas no atkritumiem. Par redzēto vai piefiksēto pārkāpumu aicinām ziņot pašvaldības policijai, zvanot 652 83888. Iesaistīties konfliktā ar pārkāpēju, tādējādi apdraudot sevi, nevajag! Ķert šādus negodprātīgus cilvēkus ir policijas darbs.

Lielgabarīta atkritumus var nodot par maksu Jēkabpilī, šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1. Cenrādis pieejams SIA „Jēkabpils pakalpojumi” mājaslapā www.jekpak.lv. Ja lielgabarīta atkritumus klients pats nogādā uz šķirošanas laukumu, tad par to jāmaksā 151,07 eiro/t ar PVN. Ja šos atkritumus savāc apsaimniekotājs (SIA „Jēkabpils pakalpojumi”), jāmaksā 215,50 eiro/t ar PVN, tīri būvgruži (betons, ķieģeļi, grants) – 44,69 eiro/t ar PVN, jaukti būvniecības atkritumi (ģipškartons, flīzes utt.) – 151,07 eiro/t ar PVN, vieglo un smago automašīnu, kā arī citas riepas – 129,47 eiro/t ar PVN. Bez maksas tiek pieņemts stikla iepakojums un logu stikls, plastmasa, papīrs, parka un dārza atkritumi, apģērbs, spuldzes un neizjauktas elektropreces. Paredzēts, ka priekšdienās tiks sniegta iespēja šķirot arī sadzīvē radušos bioloģiski noārdāmos atkritumus, taču pagaidām tā tiek nodrošināta tikai šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1. Visus interesējošos jautājumus var noskaidrot mājaslapā www.jekpak.lv vai zvanot SIA „Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas speciālistei pa tālruni 652 37660, kurai var pieteikt gan lielgabarīta atkritumu izvešanu (organizē nākamajā dienā no pulksten 8.00 līdz 17.00), gan arī nepieciešamības gadījumā konteineru lielgabarīta atkritumiem.
Atkritumu novietošana ārpus konteineriem, tāpat kā izmešana mežā un citviet, ir administratīvi sodāma rīcība. Sods fiziskām personām ir no 70 līdz 1000 eiro, juridiskām – no 280 līdz 2100 eiro. Gan fiziskām, gan juridiskām personām var konfiscēt arī pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus.
Lai sakopta un tīra būtu ne tikai māju apkārtne, bet arī dzīvokļi un koplietošanas telpas, iedzīvotājiem, izrādot iniciatīvu, ir iespēja organizēt talku. Namu pārvaldē var pasūtīt konteineru, kurā samest nevajadzīgās mantas, kas gadu gaitā sakrājušās, piemēram, veicot remontus vai mainot mēbeles. Izmaksas uz māju ir aptuveni 150 eiro, kas tiek segtas no uzkrājumu fonda. Ja ir vēlme mantu savākšanu uzticēt Namu pārvaldes speciālistiem, jāņem vērā, ka klāt vēl nāk izmaksas par viņu darbu un transportu.

Tikai kopā mēs varam sakārtot savu vidi, tāpēc mudinām būt vērīgiem un aktīviem!

19.06.2020.

01.06.2020.Aicinājums iedzīvotājiem!
SIA JK Namu pārvalde turpina appļaut teritorijas pie savām apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām. Lai darbi noritētu raiti, lūgums iedzīvotājiem savas automašīnas novietot nostāk no pļaujamās teritorijas. Paldies par atsaucību un sapratni!

25.05.2020. Tiek remontēti jumti un siltinātas sienas
Vairākām SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajām mājām tiek remontēts jumtu segums, izmantojot bezšuvju hidroizolācijas materiālu uz poliuretāna bāzes, kas ir izturīgs pret salu, ultravioletajiem stariem un temperatūras svārstībām, kā arī ir videi draudzīgs materiāls. Vienai mājai tiek siltinātas gala sienas.
Aprīļa nogalē SIA „JuN” sāka gala sienu siltināšanas darbus Viestura ielā 38a. Aktīvs darbs noris, arī remontējot māju jumtus. Namu pārvaldes galvenais inženieris Jānis Antonovs informē, ka šobrīd jumta segums tiek atjaunots Draudzības alejā 21 (attēlā), Jaunajā ielā 24, Viestura 38c un Nameja 26, savukārt Nameja ielā 30 tiek atjaunots gan jumts, gan ieeju jumtiņi. Noslēgti līgumi par jumtu remontiem Viesītes ielā 47 un Krasta 61. Vēl tos plānots veikt Brīvības ielā 5a. Viestura ielā 36a darbi noslēgušies maija vidū. Remontus veic SIA „Poly Systems”.

18.05.2020.

15.05.2020. Remontē bedrītes un veic pļaušanas darbus
Namu pārvaldes darbinieki veic pļaušanas darbus un iekšpagalmos remontē bedrītes. Maija pirmajā nedēļā Jēkabpilī sākās zāles pļaušanas darbi pie daudzdzīvokļu mājām (attēlā), kuras apsaimnieko Namu pārvalde. Darbi noriteja Viestura ielā un Draudzības alejā un visā pilsētā turpināsies tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams.

Aprīļa nogalē Namu pārvaldes darbinieki, izmantojot auksto asfaltu un vibroblieti, iekšpagalmos veica bedrīšu remontu. Līdz maija pirmajai nedēļai darbi notikuši pie daudzdzīvokļu mājām Brīvības ielā 5a, Nameja 16, 26 un 30, Viesītes 49 un 50.

13.05.2020. Ir patīkami, ja tavu veikumu novērtē un pasaka paldies
Mūsu darbinieku rūpīgo darbu atzinīgi novērtējuši Pasta ielas 5.mājas iedzīvotāji, izsakot pateicību Namu pārvaldei par pārdomāto risinājumu mājas sakārtošanā: šopavasar tur izgatavoti un uzstādīti starpmāju ejas vārti, kā arī nomainītas ārdurvis un sakārtota apgaismojuma sistēma.
Ar Pasta ielas 5.mājas iedzīvotāju atļauju publicējam viņu vēstuli, kas rakstīta maija sākumā.
„2019.un 2020.gadā ēkas Pasta ielā 5 tās apsaimniekotājs SIA JK Namu pārvalde ir veikusi virkni nama uzlabojumu. Pēdējais pusgads ir nesis ievērojamas pārmaiņas nama iedzīvotāju dzīves kvalitātē, kas ir jūtami uzlabojusies. Neapšaubāma un acīmredzama ir mūsu nama apsaimniekotāja veikto darbu lietderība un efektivitāte. Šeit jāmin gan kāpņutelpu ārduvju nomaiņa (kas atstāj pozitīvu ietekmi uz ēkas kopējo energoefektivitāti), gan apgaisojuma sistēmas nomaiņa pret mūsdienīgu, ar kustību sensoriem aprīkotu (kas savukārt nodrošina patērētās elektroenerģijas ekonomiju un iedzīvotāju papildus drošību diennakts tumšajā laikā).
Īpašu pateicību gribam izteikt par izgatavotajiem un uzstādītajiem starpmāju ejas vārtiem, pēc kuriem nepieciešamība ir bijusi jau daudzus gadus. Tie atrisina piegružošanas problēmu kā caurstaigājamā pagalmā un ļauj iekopt iekšpagalma zaļo zonu. Mūs visus (ēkas iemītniekus) ir patīkami pārsteidzis pārdomātais risinājums, veidojot šos vārtus atbilstoši vecpilsētas vēsturisko ēku arhitektoniskajam stilam, kas rezultātā atdzīvina ne tikai mūsu ēkas fasādi, bet ir arī savdabīgs vizuālās vides elements.
Gribam arī pateikties visiem tiem SIA JK Namu pārvalde darbiniekiem, kas piedalījās šo darbu veikšanas procesā, ēkas ikdienas apsaimniekošanā (..).
Ļoti ceram arī uz turpmāku mūsu problēmu izpratni, sadarbību un pretimnākšanu jautājumos, kas attiecas ne tikai uz plānveida darbiem, bet arī uz ārpusplāna situācijām un iekšpagalmā realizējamiem darbiem, kas aktuāli pēc Pasta ielas rekonstrukcijas rezultātā veiktajiem darbiem (konkrēti – šo darbu rezultātā cietušajiem betonētajiem gājēju celiņiem).”
Namu pārvalde teic paldies ikvienam savam darbiniekam, kurš apzinīgi un godprātīgi veic darbu! Tāpat paldies iedzīvotājiem, kuri novērtē mūsu paveikto un apzinās, ka tikai kopā varam sakārtot savu vidi! Mums, namu apsaimniekotājiem, ir liels gandarījums par ikvienu darbu, kas uzlabo Jēkabpils iedzīvotāju ikdienu un padara skaistāku pilsētu, kurā ir prieks strādāt, atpūsties un dzīvot! Tāpēc aicinām lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu māju, jo no šodien pieņemtajiem lēmumiem ir atkarīgs tas, kā mēs dzīvosim nākotnē!

Foto 1: Pasta ielas 5.mājas starpmāju ejas vārti      Foto 2: Pasta iela 5 pirms starpmāju ejas vārtu uzstādīšanas.

05.05.2020. Aizvadītā apkures sezona laikapstākļu dēļ – netipiski ilga
SIA JK Namu pārvalde ar 1.maiju savā pārvaldībā esošajām mājām beidz apkures sezonu, kas laikapstākļu dēļ izvērtusies diezgan netipiska.
2019./2020.gada apkures sezonai raksturīga diezgan silta ziema un neierasti ilgs siltumenerģijas piegādes periods: apkure pieslēgta septembra pēdējā nedēļā un atslēgta aprīļa beigās/maija sākumā, lai gan parasti siltums pilsētā tiek padots oktobra vidū un atslēgts aprīļa vidū.
Atgādinām, ka mūsu apsaimniekotajās mājās siltummezgli ir noregulēti tā, lai tad, ja āra gaisa temperatūra ir +12 grādi, apkure automātiski atslēgtos. Taču jāņem vērā arī tas, ka āra temperatūras devēji (sensori) ir uzstādīti dažādās debess pusēs, un starpība starp dienvidos un ziemeļos izvietotu sensoru var būt pat pieci grādi. Līdz ar to iespējamas situācijas, kad vienai mājai apkure izslēdzas tad, kad dienvidu pusē ir +20 grādi, citai – kad ziemeļu pusē ir aptuveni +7 grādi.
Jāpiebilst, ka daudzi mēdz atsaukties uz ierasto praksi: siltuma piegāde tiek pārtraukta, kad vidējā āra temperatūra trīs diennaktis pēc kārtas pārsniedz +8 grādus, un tādā gadījumā samērā siltās ziemas dēļ par apkures atslēgšanu būtu bijis jādomā jau janvārī. Savukārt aprīļa vidū, kad, kā ierasts, beidzas apkures sezona, dienā vidēji bija diezgan vēss (no +6 līdz + 8 grādiem), bet uz mēneša beigām kļuva jau siltāks: no +8 līdz +16 grādiem. Līdz ar to nolemts aprīļa pēdējā nedēļā atslēgt apkuri. Taču, ja ir vēlēšanās siltumenerģijas piegādi atjaunot, to ir iespējams izdarīt: nepieciešama attiecīgās mājas 2/3 dzīvokļu īpašnieku rakstiska piekrišana. Aptaujas lapa pieejama : APTAUJA.DOCX
(Informācija→Dokumenti lejupielādei→Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku APTAUJAS LAPA).
Aicinām rūpīgi izvērtēt lēmumu par apkures atjaunošanu!

30.04.2020.

Klientus pieņemam attālināti !!!

Ņemot vērā valstī izsludināto stāvokli Covid-19 vīrusa dēļ, SIA JK Namu pārvalde no 13.marta pakalpojumus sniedz attālināti.
Aicinām ar mums sazināties, zvanot:
65231206 (administrācija)
65235906 (ēku pārziņi Jēkabpils iecirknis)
65221153 (ēku pārziņi Krustpils iecirknis)
65234767 (norēķini)
65232402 , 29406016 (avārijas dienests)
vai rakstot uz e-pastu: info@jknp.lv
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

27.04.2020. Jēkabpilī noslēdzas apkures sezona
Rīt, 28.aprīlī, SIA JK Namu pārvalde pakāpeniski sāk atslēgt apkuri savā apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām.
Siltumenerģijas piegādi rīt plānots pārtraukt Ķieģeļu, Dārzu un Celtnieku ielas mikrorajona daudzdzīvokļu mājām. Namu pārvaldes inženiekomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs norāda, ka līdz trešdienai, 29.aprīlim, iecerēts apkuri atslēgt visām mūsu apsaimniekotajām mājām. Viņš arī informē, ka līdz ar apkures sezonas beigām tiek pātraukta karstā ūdens piegāde tām mājām, kuras to saņēma siltumenerģijas piegādes laikā.
Vēl paredzēts, ka rīt apkure tiks pātraukta Madonas un Rīgas ielas (attēlā) mikrorajona daudzdzīvokļu mājās, kur siltumapgādi nodrošina SIA „Brēķu studenti”.

Atgādinām, ka apkures sezona Jēkabpilī sākās 23.septembrī.

20.04.2020. Prieks darīt darbu, kas sagādā prieku gan sev, gan ikvienam iedzīvotājam
„Kopš šeit strādā Gaļina, tik sakopts nav bijis,” teic Dārzu ielas ilggadējā iemītniece Veltas kundze.
Allaž smaidīga, čakla un pilna pozitīvas enerģijas, SIA JK Namu pārvalde sētniece un apkopēja Gaļina Aleksejeva jau deviņus gadus no rītiem mēro ceļu uz savu darbu. Dārzu ielas mājās nr.2, 5, 6, 8, 10, Rīgas 132 un 216e, Krasta 16 un Celtuves 2 Gaļina strādā par sētnieci, savukārt Dārzu 6, 10, Rīgas 190a – par apkopēju.
To, cik svarīgi ir atbildīgi veikt savu darbu, viņa saprata jau bērnībā. Gaļinas dzimtā puse ir Preiļu rajons, un mazajai meitenei, jaunākajai deviņu bērnu ģimenē, nācās veikt visus tos pašus darbus, ko vecākajiem brāļiem un māsām. Ikvienam māte un tēvs ieaudzināja darba mīlestību un prieku, kas ir nodots arī nākamajām paaudzēm.
Laba veselība, pieklājība un izturība – teic Gaļina, stāstot par īpašībām, kādām jāpiemīt labam sētniekam. Jāpiebilst, ka arī vērīgam, lai pamanītu, kur vēl pielikt savu roku, un pacietīgam, kad darbi dienu no dienas atkārtojas. No savas sētnieces un apkopējas mācās arī māju iedzīvotāji, kļūstot apzinīgāki, un pat satraucas, ka viņa varētu aiziet strādāt citur, lai gan sākumā, kā atceras Gaļina, diezgan daudz nācās censties, lai kāpņu telpas un pagalmi būtu tik sakopti, kā šobrīd. „Man nav pat domas darīt ko citu, jo patīk gan darbs, gan cilvēki, ar kuriem ik dienas tiekos. Un prieks, ka šeit ir tik atsaucīgas ēku pārzines,” viņa saka.
„Gaļina jebkuru sev uzticēto darbu veic ar lielu atbildības sajūtu, nekad nav atrunu, ka nepaspēja. Nāk jebkurā laikā, lai tikai viss būtu padarīts,” atzīst Krustpils iecirkņa ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzine Ilze Broka. Turklāt Gaļina ir sirsnīga, izpalīdzīga un dzīvespriecīga, un nelielais, draudzīgais iecirkņa kolektīvs no Gaļinas iegūst milzum daudz enerģijas un ne tikai to: viņa pēc izglītības ir pavāre, ilgus gadus šajā profesijā arī nostrādājusi, ēdienu gatavošana ir vaļasprieks, un tad, kad Gaļina uzcienā ar savu firmas ēdienu – cepelīniem, tie ir kā mazi svētki!
Un laba jau daudz nevajag – pateikts paldies par tīru kāpņu telpu vai sakoptu pagalmu sasilda pat drēgnā ziemā un vējainā rudenī, kad, kā teic Gaļina, vakari ir par garu un tā vien gribas kā ņemt lāpstu un slotu, lai pilsētnieki mostos sakoptā un tīrā Jēkabpilī!

03.04.2020. Koplietošanas telpās jāievēro divu metru distance
Lai pēc iespējas vairāk samazinātu iedzīvotāju risku saslimt ar Covid-19 vīrusu un mazinātu tā izplatību, valsts ir noteikusi striktākus ierobežojumus, kas attiecas uz uzturēšanos sabiedriskās vietās, tajā skaitā daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās. Savukārt Namu pārvaldes apkopēji gādā par to, lai šīs telpas tiktu dezinficētas.
Namu pārvalde aicina bez nepieciešamības neapmeklēt kāpņu telpas, gaiteņus, ratiņu telpas, pagrabus, bēniņus, liftus, pagalmus, zaļo zonu, autostāvvietas un citas teritorijas, ko lieto visi mājas iedzīvotāji. Ja tomēr no to apmeklējuma nav iespējams izvairīties, jāievēro divu metru distance, savukārt, izmantojot liftu, vienā reizē var braukt tikai viena dzīvokļa iemītnieki.Tāpat ir ļoti svarīgi iespēju robežās neaizskart koplietošanas virsmas, taču, ja tas notiek, tad pēc saskarsmes ar kāpņu margām, gaismas slēdžiem, durvju rokturiem un to kodu, kā arī liftu pogām, jāizmanto dezinfekcijas līdzekļi, salvetes un rūpīgi jānomazgā rokas.
Marta nogalē Jēkabpilī tika slēgti publiski pieejamie rotaļu un sporta laukumi, tāpēc brīvais laiks arvien vairāk tiek pavadīts mājās. Mudinām atturēties no svinību un citu pasākumu rīkošanas savā miteklī, savukārt attiecībās ar kaimiņiem ievērot distanci, sasveicinoties iztiekot bez rokas spiedieniem.
Kāpņu telpās Namu pārvaldes apkopēji izmanto izsmidzināmos līdzekļus koplietošanas virsmu dezinfekcijai, savukārt mitrajai uzkopšanai – dezinficējošu mazgāšanas līdzekli ar aktīvo vielu nātrija hipohlorītu, kā arī hloru saturošas tabletes. Taču atgādinām, ka visdrošākais veids, kā sevi pasargāt no vīrusa, ir personīgās higiēnas ievērošana, jo kāpņu telpu dezinfekcijai, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku tajās nāk un iet, ir īslaicīgs efekts. Būsim piesardzīgi un atbildīgi ikdienas gaitās, ar sapratni izturēsimies pret ierobežojumiem un novērtēsim apkopēju darbu!

25.03.2020. Personīgā higiēna jāievēro arī koplietošanas telpās
Namu pārvaldes apkopējas joprojām apzinīgi veic savu darbu, uzkopjot kāpņu telpas, taču jāņem vērā, ka daudzdzīvokļu mājās cilvēki mēdz nākt un iet visu diennakti, līdz ar to situācija mainās pa minūtēm un kontrolēt to ir faktiski neiespējami. Tāpēc visdrošāk ir ievērot personīgo higiēnu, jo koplietošanas telpu dezinfekcijai šajā gadījumā ir tikai īslaicīgs efekts. Aicinām būt apzinīgiem un pēc šo telpu apmeklēšanas rūpīgi mazgāt rokas vai izmantot vienreiz lietojamos cimdus, ja nepieciešams tur uzturēties, savukārt šķaudīšanas un klepošanas gadījumā aizsegt muti ar papīra dvieli , pēc tam izmetot to atkritumu maisā vai tvertnē. Turklāt iesakām arī vēdināt telpas.
Jāpiebilst, ka, izejot no dzīvokļa, jūs pieskarieties neskaitāmam daudzumam dažādu priekšmetu, par kuru tīrību var tikai zīlēt kafijas biezumos. Esiet piesardzīgi, nelaiziet pirkstus, neberzējiet acis un izvairieties no roku tuvināšanas degunam! Būsim atbildīgi, jo, sargājot paši sevi, jūs sargājiet arī savus līdzcilvēkus!

10.03.2020. Maina jumtu un cauruļvadus, apseko rotaļu laukumus un remontē kāpņu telpas
SIA JK Namu pārvalde turpina aktīvi strādāt, lai sakārtotu savā apsaimniekošanā esošās ēkas un teritorijas.
Daudzdzīvokļu mājā Celtnieku ielā 7 SIA „JuN” februārī sāka mainīt jumta segumu, un darbus plānots beigt aprīļa nogalē. Savukārt Madonas ielas mājas nr.28a pagrabstāvā martā būs jauni aukstā ūdens cauruļvadi. Tur darbus, kas sākās janvārī, veic Namu pārvaldes speciālisti. Savukārt Viesītes ielas 41.un Celtnieku ielas 21.mājā trīs koplietošanas telpās notiek kosmētiskais remonts.
Norisinās arī pirmie darbi, lai gaidāmajai sezonai pamazām sagatavotu pilsētas rotaļu laukumus, kas ir Namu pārvaldes apsaimniekošanā. Ražošanas vadītājs Jānis Kārkliņš stāsta, ka laukumos tiek veikta smilšu planēšana, kā arī novērtēts konstrukciju un krāsojuma stāvoklis, lai nepieciešamības gadījumā to atjaunotu.

26.02.2020. Dūmu detektors – efektīvākais veids, kā pasargāt sevi un savu mājokli
No šā gada janvāra katrā mājoklī jābūt uzstādītam dūmu detektoram. Tas ir nepieciešams ikviena iedzīvotāja drošības un pat dzīvības dēļ, jo dūmu detektors ir efektīvākais veids, kā laikus pamanīt ugunsnelaimi un pasargāt sevi un mantu.
Dūmu detektors ir neliela izmēra ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt sadūmojumu un par to sāk signalizēt un turpina to darīt to aptuveni pusstundu. Taču, lai detektors bieži nepīkstētu niecīga sadūmojuma dēļ (piemēram, gatavojot ēst), nepieciešams iepazīties ar tā novietošanas instrukciju un vadīties pēc tās. Vispiemērotākā vieta detektoram ir guļamistabas un gaiteņa griesti netālu no guļamistabas durvīm, jo tādējādi ugunsgrēka gadījumā tiek pamodināti guļošie dzīvokļa iemītnieki. Tāpat detektorus ieteicams novietot arī pagrabā virs kāpnēm.
SIA JK Namu pārvalde ražošanas vadītājs Jānis Kārkliņš stāsta, ka Namu pārvaldē mēdz vērsties cilvēki ar jautājumiem ne tikai par to, kur detektorus labāk novietot, bet arī, kur tos iegādāties. Dūmu detektori pieejami gan saimniecības preču veikalos, gan ugunsdrošības aprīkojuma veikalos. Visieteicamākais ir vienkāršs detektors ar gludu virsmu. Jāpārliecinās, lai uz tā korpusa būtu CE marķējums, kas apliecina atbilstību Eiropas standartiem; pievienotai jābūt arī lietošanas instrukcijai valsts valodā. Noderīga papildfunkcija ir korpusā iebūvēta spuldzīte: līdz ar brīdinošo signālu ieslēdzas arī maza gaismiņa, kas noder redzamības nodrošināšanai naktī.
Ikvienam nepieciešams izvērtēt, kādu detektoru viņš vēlas un palūgt, lai pārdevējs ne tikai izskaidro detektora darbību, bet arī atļauj izmēģināt, nospiežot testa pogu un mazliet pagaidot, līdz tas izdod signālu. Detektora uzstādīšana ir vienkārša: izvēlētajā vietā jāizurbj daži nelieli caurumi un tajos jāpiestiprina detektora korpuss, taču var izmantot arī abpusējo līmlenti. Reizi mēnesī detektoru instrukcijā noteiktajā kārtībā (nospiežot testa pogu) ieteicams pārbaudīt. Ja signāls skan, viss kārtībā. Baterija kalpo vidēji divus gadus, taču tas atkarīgs no ražotāja.

14.02.2020. „Ēnas” Namu pārvaldē iegūst zināšanas un izmanto iespēju darboties
Namu pārvaldē 12.februārī ēnoja trīs jaunieši, kuri bija izvēlējušies iepazīt ražošanas daļas vadītāja un krāsotāja-apmetēja profesiju.
Lauris Gražinskis no Jēkabpils pamatskolas un Rihards Ignatjevs no Jēkabpils 3.vidusskolas kļuva par ražošanas daļas vadītāja Jāņa Kārkliņa „ēnām”. Savukārt Daņila Carjovs bija mērojis ceļu no Mežāres pamatskolas, lai iepazītu krāsotāja-apmetēja darbu.
Daņila atzina, ka iegūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas arī ikdienā, turklāt viņam, izmēģinot roku krāsotāja-apmetēja profesijā, ir doma savu nākotni saistīt ar šo darbu. Arī Rihards norāda, ka varētu strādāt ēnotajā profesijā, jo patīk darbs komandā, doties objektu apskatē un strādāt ar tehniku.
Laurim interesanta šķita daudzdzīvokļu māju apskate un tas, kā darbojas avārijas dienests, turklāt iegūtas zināšanas, kā strādā namu apsaimniekotājs. Vēl Rihards un Lauris uzzināja, kā tiek veikti jumtu remonti, kā arī remonti dzīvokļos un kāpņu telpās, kā tiek apsaimniekoti rotaļu laukumi un atjaunoti balkoni/lodžijas. Puiši izmantoja arī iespēju iepazīties ar galdniecības darbu, aplūkot tehniku un iesaistīties krāsošanas darbos. Visi trīs norādīja, ka aizvadīta interesanta, zināšanu un pieredzes bagāta diena.
Noslēdzoties Ēnu dienai, jaunieši saņēma balvas no Jēkabpils pilsētas pašvaldības un Namu pārvaldes.
Namu pārvaldei šīs bija trešās Ēnu dienas, un mēs esam gandarīti par jauniešu atsaucību, jo tā ir lieliska iespēja skolēniem atrast savu turpmākās dzīves aicinājumu!

Foto 1: Ražošanas daļas vadītājs Jānis Kārkliņš iepazīstina Lauri Gražinski (no labās) un Rihardu Ignatjevu ar Namu pārvaldes darbu.
Foto 2: Daņila Carjovs izmēģina roku krāsotāja-apmetēja profesijā.

20.01.2020. Aizkrāmējot koplietošanas telpas, iedzīvotāji apdraud savu drošību
Mēdz būt situācijas, kad iedzīvotāju lietošanā esošie pagrabi, bēniņi un veļas žāvētava (koplietošanas telpas), ir pieblīvēti ar veciem krāmiem – dažādām mantām un atkritumiem, tādējādi apdraudot viņu drošību ugunsgrēka gadījumā.
Durvis, automašīnu riepas, duškabīnes, spoguļi, lietošanai nederīgi divriteņi, sadzīves tehnika – koplietošanas telpās var atrast plašu to lietu klāstu, kuras reiz piedzīvojušas labākus laikus. Gadās arī vecu grāmatu un preses izdevumu kaudzes un atkritumu maisi, kā arī citi viegli uzliesmojoši priekšmeti, īsāk sakot, viss, kas dzīvoklī izrādījies lieks, tiek novietots koplietošanas telpās, apgrūtina ne tikai ikdienas gaitas, bet arī apdraud visas mājas iemītniekus.
Namu pārvaldes speciālisti, tiekoties ar iedzīvotājiem, stāsta par ugunsdrošību un to, cik svarīgi, lai ugunsnelaimes gadījumā evakuācijas ceļi būtu brīvi, taču arvien ir cilvēki, kuri izvēlas nevajadzīgās mantas paturēt, nevis nodot atkritumos. Tāpēc aicinām sakārtot savu vidi, lai tajā būtu patīkami uzturēties gan pašiem, gan ciemiņiem. Mājas iedzīvotāji, izrādot iniciatīvu, var organizēt talku, Namu pārvaldē pasūtot konteineru, kurā samest nevajadzīgās mantas. Tādā gadījumā izmaksas uz māju ir aptuveni 150 eiro, kas tiek segtas no uzkrājumu fonda. Savukārt, ja šos darbus veic Namu pārvaldes speciālisti, jārēķinās, ka klāt nāk vēl izmaksas par viņu darbu un transportu.
Lielgabarīta atkritumu izvešanu var pieteikt arī SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, kur maksa ir atkarīga no atkritumu svara, taču diezgan daudzi cilvēki no nevajadzīgajām mantām mēdz atbrīvoties, pa kluso tās novietojot pie daudzdzīvokļu māju konteineriem. Par to maksā tās konkrētās mājas iedzīvotāji, kuru māja ir piesaistīta atkritumu laukumam, kur novietoti lielgabarīta atkritumi. Tāpēc aicinām cilvēkus būt modriem un piefiksēt šādus gadījumus, piemēram, pierakstot automašīnu numurus (ja atkritumi tiek izmesti no mašīnām) un vēršoties pašvaldības policijā (minimālais sods fiziskajām personām ir 70 eiro).
Tikai sadarbojoties un ar ikviena iedzīvotāja atbildīgu attieksmi pret savu un kopīpašumu, kā arī izrādot savstarpēju sapratni un ievērojot ugunsdrošības normas, iespējams savu māju pasargāt no ugunsgrēka, ko var radīt neapdomīga rīcība, koplietošanas telpas pieblīvējot ar dažādām mantām.

Aktualitātes 2019 ..
Aktualitātes 2018 ..
Aktualitātes 2017 ..