Projekti

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
2022. gada 26. aprīlī SIA JK Namu pārvalde ir parakstījusi līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 505’505,35 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pagraba un jumta siltināšana, jumta seguma atjaunošana, logu un durvju nomaiņa, ēkas cokola atjaunošana, ūdensapgādes un apkures sistēmas rekonstrukcija un kāpņu telpas remonts.
Kopējās projekta izmaksas EUR 1’011’010,70, t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība un projekta vadība.
Iepirkuma procedūras rezultātā būvdarbus veiks Personu Apvienība “Logi24” un SIA “RIKO” . Būvkomersanta Reģ. Nr. 12466 un Nr. 0219-R.
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
– siltumenerģijas ietaupījumu 76,94 kWh/M2 gadā
– siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 68,74 CO2 ekv.T./gadā
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārzu ielā 7, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
2021.gada 21. decembrī SIA JK Namu pārvalde ir parakstījusi līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 224’149,26 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 7, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.
Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pagraba un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ēkas cokola atjaunošana, ūdensapgādes un apkures sistēmas rekonstrukcija un kāpņu telpas remonts.
Kopējās projekta izmaksas EUR 448’298,52, t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība un projekta vadība.
Iepirkuma procedūras rezultātā būvdarbus veiks Personu Apvienība “Logi24” un SIA “RIKO” . Būvkomersanta Reģ. Nr. 12466 un Nr. 0219-R.
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
– siltumenerģijas ietaupījumu 118,93 kWh/M2 gadā
– siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 55,328 CO2 ekv.T./gadā
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Liepu ielā 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
2021.gada 21. decembrī SIA JK Namu pārvalde ir parakstījusi līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 195’297,26 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 22, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pagraba un jumta siltināšana, jumta seguma maiņa, logu un durvju nomaiņa, ēkas cokola atjaunošana, ūdensapgādes un apkures sistēmas rekonstrukcija un kāpņu telpas remonts.
Kopējās projekta izmaksas EUR 390’594,53, t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība un projekta vadība.
Iepirkuma procedūras rezultātā būvdarbus veiks Personu Apvienība “Logi24” un SIA “RIKO” . Būvkomersanta Reģ. Nr. 12466 un Nr. 0219-R.
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
– siltumenerģijas ietaupījumu 142,54 kWh/M2 gadā
– siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 38,596 CO2 ekv.T./gadā