Par mums

SIA JK Namu pārvalde kolektīvs kopš 1991.gada veic namu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā un no 2022.un 2023.gada arī Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas pagastā. SIA JK Namu pārvaldes apsaimniekošanā ir 210 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 6795 dzīvokļu īpašumiem, kuru platība sastāda 327838 m2 ieskaitot balkonus un lodžijas. 26 % no dzīvokļu kopskaita nav privatizēti

Darbības veidi:

  • Namu un pieguļošās teritorijas apsaimniekošana.
  • Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu apkalpošana.
  • Autotransports, metālapstrāde.
 • Galdniecība.

 

BANKU NORĒĶINU KONTI

Interneta banku lietotājiem tiek nodrošināts maksāšanas režīms vairākās bankās par SIA JK Namu pārvalde saņemtajiem pakalpojumiem:

AS “SEB banka”

 • Konts: LV17UNLA0050005874865
 • Kods: UNLALV2X
seb_logo
AS “Swedbank”

 • Konts: LV19HABA0140205131401
 • Kods: HABALV22
swedbank
AS “Citadele banka”

  • Konts: LV74PARX0002667070018
  • Kods: PARXLV22
Citadele
AS “Luminor banka”

  • Konts: LV17RIKO0002013191440
  • Kods: RIKOLV2X
Luminor