Par mums

SIA JK Namu pārvalde kolektīvs kopš 1991.gada veic namu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā un no 2022. un 2023. gada arī Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas pagastā. SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā ir vairāk nekā 200 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju.

Darbības veidi:

  • Namu un pieguļošās teritorijas apsaimniekošana.
  • Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu apkalpošana.
  • Autotransporta pakalpojumi.

 

BANKU NORĒĶINU KONTI

Interneta banku lietotājiem tiek nodrošināts maksāšanas režīms vairākās bankās par SIA JK Namu pārvalde saņemtajiem pakalpojumiem:

AS “SEB banka”

 • Konts: LV17UNLA0050005874865
 • Kods: UNLALV2X
seb_logo
AS “Swedbank”

 • Konts: LV19HABA0140205131401
 • Kods: HABALV22
swedbank
AS “Citadele banka”

  • Konts: LV74PARX0002667070018
  • Kods: PARXLV22
Citadele
AS “Luminor banka”

  • Konts: LV17RIKO0002013191440
  • Kods: RIKOLV2X
Luminor