Aktualitātes 2022

30.12.2022. Iedzīvotāji atsaucas dalībai māju remontu programmā
SIA JK Namu pārvalde piedāvājums iedzīvotājiem iesaistīties „Altum” programmā „Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums” ir sasniedzis pirmos rezultātus.
Programmas iespējas var izmantot katras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji, tomēr, ņemot vērā, ka daudzām mājām tika konstatēti neatliekami veicami darbi, Namu pārvalde kā pirmos aicināja uz pārrunām šo māju iedzīvotājus, lai izlemtu par nepieciešamo remontu izdevumu apmaksas nosacījumiem.
Sadarbībā ar iedzīvotājiem, izmantojot AS “Swedbank” aizdevumu, SIA “JuN” jau ir veicis jumta nomaiņu mājai Rīgas ielā 100, atjaunotas arī skursteņgalvas. Savukārt jumta remondarbi mājā Rīgas ielā 104 sāksies, tiklīdz būs labvēlīgi laikapstākļi.
Arī mājas Celtnieku ielā 5C iedzīvotāji lēma par labu aizdevuma programmai, un SIA “Erbauer group” novembrī ir veicis logu nomaiņu koplietošanas telpās, kā arī karstā ūdens cauruļvadu nomaiņu no siltummaiņa līdz stāvvadiem pagrabā un bēniņos. Šobrīd mājā maina siltumapgādes tīklus, kam sekos jumta remonta darbi.
SIA JK Namu pārvalde projektu vadītāja Iveta Ozoliņa apstiprina, ka dalībai programmā ir piekrituši arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Aldaunes ielā 5 un Aldaunes 3, Brodos, Ābeļu pagastā, kā arī Slimnīcas ielā 1, Dārzu ielā 2 un Dārzu ielā 3, Rīgas ielā 162 un Rīgas ielā 216D, Jēkabpilī, iedzīvotāji. Šīm mājām ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija jumta segumu nomaiņai, lai jau nākamā gada sākumā varētu izsludināt būvdarbu iepirkumus nepieciešamo darbu īstenošanai.
Namu pārvalde pateicas iedzīvotājiem par sadarbību un atzinīgi novērtē lēmumu izmantot aizdevumu iespējas šajā laikā, jo apzinās, ka, gadiem ilgstoši veicot uzkrājumus, ieplānoto darbu izmaksas pieaug un māju remontdarbus nākas atlikt.
Katra sakārtota ēka ne tikai padara patīkamāku ikdienu tās iedzīvotājiem, bet arī palīdz mūsu pilsētai un novadam kļūt skaistākam, un tas ir iespējams, iedzīvotājiem aktīvi iesaistoties māju apsaimniekošanā!
Māja Celtnieku ielā 5C pirms un pēc koplietošanas telpas logu nomaiņas:

Māja Rīgas ielā 100 jumts pirms in pēc remonta:

21.12.2022. Informācija iedzīvotājiem!
Pēc ilgstoša sala iestājoties siltākam laikam un strauji kūstot sniegam, kas sakrājies uz jumta, ne visās mājās lietus ūdens notekas spēj uzņemt lielo ūdens daudzumu. Līdz ar to var rasties situācijas, kad kūstošā sniega ūdens caur bēniņiem ieplūst dzīvokļos. Namu pārvaldes darbinieki apseko mājas un dara visu, lai novērstu iespējamo applūšanu. Šajās dienās darbs notiek Dārzu ielā 6, Dārzu ielā 10, Palejas ielā 13 un K.Skaubīša ielā 20. Avārijas dienestā šodien, 21.decembrī, vērsušies iedzīvotāji no vairāk nekā desmit mājām, kurās kūstošais sniegs caur bēniņiem ieplūst dzīvokļos.
Informējam, ka no decembra sākuma nepārtraukti tiek veikti darbi, lai jumtus atbrīvotu no sniega un lāstekām. Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ziņot avārijas dienestam, zvanot uz tālr.652 32402 vai 29406016 par situācijām, kad kūstošais sniegs vai lāstekas var apdraudēt veselību vai īpašumu!

14.12.2022. Aicinājums iedzīvotājiem !
Šogad ziema atnākusi ar bagātīgu sniega kārtu, radot neērtības iedzīvotājiem un papildus rūpes un darbu sētniekiem.
Ziemā sētniekiem no sniega jāattīra gājēju celiņi, ūdensvada un kanalizācijas aku vāki un konteineru vietas. Atkalas laikā ietves jāapkaisa ar smiltīm, māju ieejas kāpnēm jānokaļ izveidojies ledus, kā arī jānorobežo bīstamā zona pie mājām, ja pie tām novērojamas lāstekas.
Namu pārvaldē strādā 28 sētnieki, savukārt sniega tīrīšanā iesaistīta traktortehnika. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, novietojot savus transportlīdzekļus tā, lai sētnieki un traktortehnika varētu operatīvi veikt savu darbu!
Atgādinām, ka par mikrorajonu iekšpagalmu sakopšanu atbild namu apsaimniekotājs, par veikalu un tirdzniecības centru teritorijām – komersants, par pilsētas apvedceļiem (tranzīta ielām) – Latvijas Autoceļu uzturētājs. Pilsētas ielu un publisko teritoriju uzturēšana ir SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pārziņā.

08.12.2022.Uzstādītas veļas žāvētavas un tiek remontētas kāpņu telpas
Pie Namu pārvaldes apsaimniekotajām mājām gada pēdējos mēnešos ierīkotas āra veļas žāvētavas. Izremontētas arī kāpņu telpas, atjaunotas durvis un pamatu apmales.
Mājai Nameja ielā 18 atjaunota pamatu apmale, Celtnieku ielā 5C – pamatu apmale, kā arī kanalizācijas sistēma un lietus ūdens notekas. Viestura ielā 38C un un 36A ierīkotas āra veļas žāvētavas. Uzstādīta arī kopīga veļas žāvētava mājām K.Skaubīša ielā 20, Dārzu 5 un 7, Palejas 13, savukārt mājai Celtnieku ielā 11A tā atjaunota.
Slimnīcas ielā 2 notiek kāpņu telpu kosmētiskais remonts, mājā Slimnīcas iela 4 tas jau beidzies. Mājai Auseklīša ielā 21 atjaunotas otrās durvis kāpņu telpās.

   Mājai Nameja ielā 18 atjaunota pamatu apmale.     Slimnīcas ielā 4 izremontētas kāpņu telpas.

  Atjaunotas otrās durvis kāpņu telpās Auseklīša ielā 21.  Pie vairākām mājām uzstādītas āra veļas žāvētavas.

24.11.2022. Namu pārvaldes rēķinus var apmaksāt arī pasta nodaļās
SIA JK Namu pārvalde klientiem piedāvā plašākas iespējas Namu pārvaldes rēķinu apmaksai. Šajā mēnesī ir noslēgts līgums ar “Latvijas Pastu”, līdz ar ko par saņemtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties arī pasta nodaļās. Pakalpojuma cena – 0,50 eiro.
Atgādinām, ka Namu pārvaldes rēķinus var apmaksāt arī:
visās “Narvesen” tirdzniecības vietās, pakalpojuma cena – 0,60 eiro;
visos veikalos “Maxima”, pakalpojuma cena – 0,50 eiro;
divos SIA “Firma Madara 89” Jēkabpils veikalos “top!” – Nameja ielā 12 un Pils rajonā 58, pakalpojuma apmaksas cena – 0,50 eiro;
“SEB banka”, “Swedbank”, “Citadele banka” un “Luminor banka” internetbankā.

Paldies viesiem iedzīvotājiem, kuri šajos sarežģītajos apstākļos, pieaugot energoresursu izmaksām, laicīgi apmaksā rēķinus, kā arī risina jautājumu par parādiem, ja tādi ir radušies!

21.11.2022. Lepojamies !
18.novembra Valsts svētkos par godprātīgu un atbildīgu darbu Jēkabpils novada dome apbalvoja četrus Namu pārvaldes darbiniekus! Pateicības rakstus santehniķim-brigadierim Sergejam Aleksejevam, krāšņu podniekam-mūrniekam Jānim Luginam, galdniekam Arnim Zemītim un sētniecei/apkopējai Ņinai Taraškevičai pasniedza Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis!
Lepojamies ar katru Namu pārvaldes kolēģi, kurš apzinīgi veic savu darbu! Pieliksim visas pūles, lai mūsu pilsēta un novads kļūtu skaistāks un sakoptāks!

                      Ņina Taraškeviča                                                           Arnis Zemītis
                           Jānis Lugins                                                              Sergejs Aleksejevs
Foto: Jēkabpils novada pašvaldība

SIA JK Namu pārvalde darba laiks svētkos:
17.novembrī – no pulksten 8.00 līdz pulksten 14.00
18.novembrī – brīvs
Avārijas dienests strādās arī svētkos (tālr.652 32402; 29406016)

31.10.2022. Namu pārvaldes aktualitātes
Rudenī SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās mājās veikti darbi, kuru gaitā ne tikai atjaunotas lodžijas un sakārtotas lietus ūdens notekas, bet arī nosiltināti bēniņi.
Mājai Auseklīša ielā 21 un Nameja ielā 24 SIA “Albi Group” atjaunoja pamatu apmali, savukārt Mežrūpnieku ielā 8 – lieveņus. SIA “Erbauer group” Madonas ielā 28 veica lodžiju ekrānu atjaunošanas darbus, SIA “JuN” uzstādīja lietus ūdens notekas. “Albi Goup” nosiltināja logu starpailes dzīvokļos mājās Jaunā ielā 22 un Viesītes ielā 49.
Jauns jumta segums uzlikts mājām Bebru ielā 16 un Nameja ielā 36, darbus veica SIA “Poly Systems”. SIA “Erbauer group” nomainīja karstā ūdens tīklus Jaunā ielā 24, savukārt SIA “Idegra” – nosiltināja bēniņus Viesītes ielā 39, SIA “JuN” – Jaunā ielā 31C.
Namu pārvaldes meistari turpina kāpņu telpu kosmētisko remontu mājā Slimnīcas ielā 4. Ķieģeļu ielā 11 un Madonas ielā 42 remontdarbi jau noslēgušies. Vēl Bebru ielā 7 uzstādītas lietus ūdens notekas.

Bebru ielas 16 mājas jumts pirms un pēc atjaunošanas.
Madonas ielas 28 mājas lodžijas pirms un pēc atjaunošanas.

13.10.2022. Tiek uzsākti pirmie remontdarbi daudzdzīvokļu māju remontu programmā
Jau vairāku daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ir apstiprinājuši dalību AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmā, kas paredzēta nepieciešamo remontdarbu veikšanai. “Altum” aizdevums ar procentu likmi 3,5 procenti gadā ir pieejams gadījumos, ja banka izsniedz atteikumu piešķirt kredītu.
SIA JK Namu pārvalde projektu vadītāja Iveta Ozoliņa stāsta, ka septembra nogalē būvdarbu līgums noslēgts ar SIA “Erbauer Group” par darbu veikšanu mājā Celtnieku ielā 5C, un to izpildes laiks ir pieci mēneši.
Ne vēlāk kā līdz novembra nogalei būvuzņēmējam jāveic darbi, kas ēkā samazinās siltumenerģijas zudumus: jānomaina karstā ūdens cauruļvadi no siltummaiņa līdz stāvvadiem pagrabā un bēniņos, kā arī koplietošanas telpu logi. Paredzēts veikt arī ēkas ārsienu šuvju hermetizāciju un betona jumta hidroizolāciju. Vēl plānots atjaunot un bruģēt pamatu apmali, nomainīt aukstā ūdens cauruļvadus pagrabā un kanalizācijas tīklus no stāvvadiem līdz akai.
Šobrīd ir sākta arī jumta seguma atjaunošana mājai Rīgas ielā 100, kur būvdarbu līgums noslēgts ar SIA “JuN”. Četros mēnešos paredzēts pārmūrēt skursteņgalvas un demontēt veco jumtu, tā vietā uzliekot tērauda segumu.
Abu projektu īstenošanai dzīvokļu īpašnieki izmantos gan mājas uzkrājumā esošos finanšu līdzekļus, gan A/S “Swedbank” piešķirto kredītu.
Dzīvokļu īpašnieki regulāri tiek informēti par iespēju uzlabot savus sadzīves apstākļus, iesaistoties “Altum” programmā vai ņemot kredītu bankā gadījumos, kad māju uzturēšanai nepieciešami finansiālā ziņā ievērojami ieguldījumi! Mums, Namu pārvaldei, ir gandarījums par iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu un uzņēmību, lai kopīgi veiktā darba rezultātā ēkas kļūtu siltākas un vizuāli pievilcīgākas, turklāt tajās būs arī ērtāk un drošāk dzīvot! Tāpēc aicinām būt saprotošiem, jo neērtības, kas iespējamas būvniecības laikā, atmaksāsies ilgtermiņā!

Attēlos : māja Rīgas ielā 100 ; māja Celtnieku ielā 5C.

12.10.2022. Aicinājums iepazīties ar daudzdzīvokļu mājās plānoto darbu tāmēm
Iedzīvotāji savās pastkastēs no 15.oktobra saņems SIA JK Namu pārvalde apsaimniekojamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas tāmes nākamajam gadam.
Daļu no izdevumu pozīcijām iedzīvotāji var koriģēt, ja līdz 26.novembrim kopsapulcē pieņems atbilstošu lēmumu. Sapulces protokols jāiesniedz Namu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Jēkabpilī, A.Pormaļa ielā 39, vai jāievieto pastkastē (pie Namu pārvaldes vārtiem) piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja korekcijas netiks iesniegtas, ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī, ņemot vērā Namu pārvaldes atbildīgo speciālistu ieteikumus. Tālruņi uzziņām: 652 35906, 652 21153.
Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 2017.gada 11.jūlija MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.
Aicinām dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar tāmēs iekļautajiem darbiem, kurus 2023.gadā plānots veikt jūsu mājās!

26.09.2022. Ieteikumi siltuma taupīšanai kāpņu telpās
Iestājoties aukstajam laikam, aicinām iedzīvotājus, dodoties ikdienas gaitās, pievērst īpašu uzmanību tam, lai daudzdzīvokļu māju ārdurvis un kāpņu telpu logi būtu aizvērti. Tas palīdzēs gan ietaupīt siltumu, gan radīs mājīgumu. Siltāks būs arī dzīvokļos, ko it sevišķi izjutīs pirmo stāvu iedzīvotāji, savukārt kāpņu telpas tiks pasargātas no mitruma un pelējuma.
Atgādinām arī, ka daļa siltuma aizplūst pa durvju un logu spraugām, tāpēc aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību tam, vai durvis un logi kāpņu telpās ir pietiekami noblīvēti. Ja par to rodas šaubas, lūdzam vērsties SIA JK Namu pārvalde Avārijas dienestā (tālr.65232402; 29406016) !

22.09.2022. Informācija par apkures sistēmas atgaisošanu
Sākoties apkures sezonai, mēdz būt situācijas, kad dzīvoklī nesilst kāds radiators. Šādos gadījumos nepieciešams atgaisot apkures stāvvadu, tāpēc aicinām iedzīvotājus sazināties ar Namu pārvaldes avārijas dienestu, zvanot pa tālr. 652 32402; 29406016 ! Ņemot vērā, ka atgaisošanas darbus nevar veikt visās mājās vienlaikus, lūdzam būt saprotošiem!
Tāpat aicinām pagrabos uz durvīm norādīt savus dzīvokļa numurus, lai problēmu novēršanas gadījumos varētu sazināties un iekļūt attiecīgajā pagrabiņā! Pēc sazināšanās ar Avārijas dienestu lūdzam arī sagaidīt Namu pārvaldes meistarus, līdzi ņemot pagrabiņa atslēgas, tādējādi ietaupot gan savu, gan mūsu laiku!

20.09.2022. Nomainīti radiatori, ūdensvadu un kanalizācijas tīkli
Aizvadītajos mēnešos vairākās Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās nomainīti ūdensvadu, kanalizācijas un lietus ūdeņu tīkli, kā arī radiatori kāpņu telpās.
Inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs stāsta, ka aukstā ūdensvada tīkli nomainīti mājās Bebru ielā 22, 27, 31 un 33, kā arī Viesītes ielā 49. Šajās mājās darbus veica SIA “Erbauer group”, savukārt mājā Viesītes ielā 49 – SIA “MB TEAM”.
Vairākās ēkās nomainīti kanalizācijas tīkli. Mājā Palejas ielā 11 (pirmajā un otrajā ieejā), Draudzības alejā 8 un 10 un Viestura ielā 36A to veica SIA “Erbauer group”, Nameja ielā 20C – SIA “Hektors”, Jaunā ielā 34 – SIA “Moins”, kas mājā Viestura ielā 38C uzlika jaunus apkures ventiļus.
Namu pārvaldes speciālisti nomainījuši radiatorus kāpņu telpās Bebru ielā 9, 11, 22 un 31, Viestura 31, Rīgas 231 un 227 un Nameja 16, lietus ūdens notekas – mājās Nameja ielā 30 (attēlā) un 34, Rīgas 231. Mūsu darbinieki sakārtojuši arī aukstā ūdenvada tīklu Brīvības ielā 18, savukārt mājas Draudzības alejā 15 pirmajā kāpņu telpā nomainīti karstā un aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadi, Bebru ielā 12 – kanalizācijas tīkli. Šobrīd karstā ūdensvada tīklus maina mājai Jaunā ielā 24.

19.09.2022. Jēkabpilī sākas apkures sezona
SIA JK Namu pārvalde rīt, 20.septembrī, pakāpeniski sāks apkures pieslēgšanu savā apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām.
Lēmums pieņemts, ņemot vērā, ka turpina pazemināties gaisa temperatūra, kā arī saistībā ar iedzīvotāju lūgumiem pieslēgt apkuri.

Namu pārvaldes inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs informē, ka vispirms siltumenerģija tiks padota tām mājām, kuru iedzīvotāji par siltumu norēķinājušies 100 – 70 procentu apmērā.

Aicinām vērsties Avārijas dienestā, ja rodas jautājumi saistībā ar siltumenerģijas pieslēgšanu (tel.652 32402, 29406016)! Atgādinām arī, ka Namu pārvaldes siltummezgli noregulēti tā, lai apkure automātiski atslēgtos, sasniedzot +16 grādus.

19.09.2022. Namu pārvalde piedāvā
SIA JK Namu pārvalde darbu veikšanai piedāvā multifunkcionālā ekskavatora-iekrāvēja CASE 580ST (attēlā) pakalpojumus. Tehnika paredzēta rakšanai, beramkravu kraušanai un palešu kravu kraušanai.
Ja nepieciešams rakt tranšejas, pamatus un būvbedres, planēt grunti, ar CASE 580ST to izdosies veikt ātri un kvalitatīvi!

Vairāk informācijas SIA JK Namu pārvalde mājaslapas www.jknp.lv sadaļā Pakalpojumi (Maksas Pakalpojumi).


22.08.2022. Par pļaušanas darbiem
Šonedēļ paredzēts turpināt pļaušanas darbus pie Namu pārvaldes apsaimniekotajām mājām Nameja un Viestura ielā!

Laikapstākļu dēļ pļaušanas grafikā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!

Lūgums pļaušanas laikā pārvietot savus transportlīdzekļus drošā attālumā! Tas nepieciešams, lai pasargātu tos no nejaušu akmeņu radītiem bojājumiem un noklāšanas ar zāli!

Paldies par sapratni!

18.08.2022. Atgādinājums iedzīvotājiem par lielgabarīta atkritumiem
Atkārtoti tiek saņemtas ziņas no iedzīvotājiem par lielgabarīta atkritumu novietošanu pie atkritumu konteineriem daudzdzīvokļu ēku teritorijās. Atgādinām, ka tos nekādā gadījumā nedrīkst izmest atkritumu tvertnēs vai vest uz mežu, bet tie ir jānogādā atkritumu šķirošanas laukumā.
Sadzīves tehnika, mēbeles un citas lietas, kas kļuvušas nevajadzīgas, jānogādā SIA „Jēkabpils pakalpojumi” šķirošanas laukumā Jēkabpilī, Zemgales ielā 24/1. Namu pārvalde piedāvā iespēju visai mājai kopīgi pasūtīt atkritumu konteineru, kurā samest lielgabarīta atkritumus.
Lielgabarīta atkritumi, kas ir izmesti pie atkritumu tvertnēm, tiek savākti, bet par to ir spiesti maksāt visi iedzīvotāji, kuru mājai ir piesaistīts konkrētais atkritumu laukums. Cienīsim cits citu un būsim atbildīgi!

11.08.2022. Aicinājums iedzīvotājiem pirms apkures sezonas
Tuvojas rudens, un līdz ar to arī apkures sezona. Lai daudzdzīvokļu ēku pieslēgšana siltumam noritētu raiti, SIA JK Namu pārvalde septembrī plāno savās apsaimniekotajās mājās veikt apkures sistēmas atgaisošanu.
Namu pārvaldes inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs stāsta, ka bieži vien, uzsākot apkures sezonu, Avārijas dienestā vēršas klienti, kuriem dzīvokļos nesilst radiatori. Tas var notikt, ja apkures sezonas starplaikā patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Namu pārvaldi un speciālistu klātbūtnes, kādā no dzīvokļiem tiek mainīti radiatori. Pēc radiatoru uzstādīšanas sistēmā paliek gaiss un, pieslēdzot mājai siltumapgādi, nepietiekamas siltuma cirkulācijas dēļ radiatori nesilst. Lai no šādas situācijas izvairītos, Namu pārvaldes speciālisti ik gadu pirms siltuma padeves uzsākšanas veic apkures sistēmas atgaisošanu.
Aicinām iedzīvotājus, kuri ir plānojuši radiatoru nomaiņu, to veikt līdz septembrim, pirms tam sazinoties ar Namu pārvaldes Avārijas dienestu (tālr.652 32402; 29406016), lai saskaņotu darbu norisi! Septembrī tiks sākta māju apkures sistēmu sagatavošana siltumapgādes pieslēgšanai.
Ņemot vērā, ka daļa siltuma var aizplūst pa durvju un logu spraugām, aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību tam, vai durvis un logi kāpņu telpās ir pietiekami noblīvēti. Ja par to rodas šaubas, lūdzam vērsties Avārijas dienestā!

05.08.2022. Namu pārvaldes māju pagrabos tiek nomainīti logi, savukārt kāpņu telpās atjaunotas margas.

SIA JK Namu pārvalde ražošanas vadītājs Jānis Kārkliņš stāsta, ka mājai Dārzu ielā 10 atjaunoti balkonu ekrāni, kā arī veikts balkonu margu konstrukciju remonts (metināšana, nostiprināšana, tīrīšana un krāsošana). Darbus veica SIA “Erbauer group”.

SIA “ALBI GROUP” turpina atjaunot pamatu apmali Viestura ielā 31, darbi notiek arī mājā Nameja ielā 30. Vēl mājai Palejas ielā 9 pagraba telpās SIA “Logi 24” uzstāda PVC logu blokus, darbi jau tuvojas noslēgumam. SIA “Poly Systems” Nameja ielā 36 atjauno jumta segumu.

Savukārt Namu pārvaldes darbinieki mājai Jaunā ielā 31C atjaunojuši kāpņu telpu margas (attēlā pa kreisi).

 

Balkoni mājā Dārzu ielā 10 pirms un pēc atjaunošanas.

25.07.2022. Aktuālie darbi SIA JK Namu pārvalde
Atjaunoti kāpņu telpu ieeju jumtiņi vairākām SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajām mājām, kā arī turpinās kosmētiskie remonti un balkonu ekrānu atjaunošanas darbi.
Namu pārvaldes galvenais inženieris Jānis Antonovs informē, ka mājai Viestura ielā 14B atjaunota pamatu apmale. Atjaunošanas darbi noslēgušies arī Viesītes ielā 47. Darbus veica SIA “ALBI GROUP”. Vēl mājām Draudzības alejā 8 un 10 (attēlos: pēc un pirms), kā arī Jāņa ielā 20 un Bebru ielā 22 atjaunoti kāpņu telpu ieeju jumtiņi. Turpinās kāpņu telpu kosmētiskais remonts Ķieģeļu ielā 11: tur darbus veic Namu pārvaldes meistari.
Mājai Viestura ielā 31 SIA “Poly Systems” atjaunoja dzelzsbetona jumtu, izmantojot bezšuvju hidroizolācijas materiālu uz poliuretāna bāzes. SIA “Erbauer group” mājai Ķieģeļu ielā 13 veica balkonu ekrānu atjaunošanas darbus. Šobrīd balkonu ekrāni tiek atjaunoti K.Skaubīša ielā 20.
Mēs strādājam, lai katrā mūsu apsaimniekotajā ēkā un tās apkārtnē iedzīvotāji justos droši, mājīgi un ērti! Paldies ikvienam, kurš novērtē mūsu paveikto un apzinās, ka tikai kopā varam sakārtot savu pilsētu!

21.07.2022. SIA “Jēkabpils siltums” paziņojums
SIA „Jēkabpils siltums” informē, ka laika posmā no 2022. gada 25.jūlija līdz 2022. gada 29.jūlijam, tehnisku iemeslu dēļ, no Dārzu ielas katlu mājas, tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde karstā ūdens uzsildīšanai Dārzu ielas mikrorajona daudzdzīvokļu ēkām .
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

19.07.2022. Piedalāmies sporta svētkos Cēsu novadā
Svētki notika Cēsu novada Liepas pagastā, un tos sadarbībā ar SIA “Aktīvā tūrisma centrs EŽI” rīkoja SIA “Valmieras Namsaimnieks”. Pasākuma mērķis: asociācijas biedru kolektīvu, kā arī darbinieku un viņu ģimeņu saliedēšana, aktīvi sportojot gan komandu, gan individuālajās sacensībās.

Spēles norisinājās Cēsu novadā, pulcējot kolektīvus no visas Latvijas.Sacensības notika astoņās komandu un sešās individuālajās disciplīnās.

Attēlā: Namu pārvaldes pārstāve Inguna Bērzlapa (no kreisās) izcīnīja godalgas divās individuālajās sacensībās.

19.07.2022. Atgādinām par velosipēdu drošību velosezonas laikā
Šobrīd, aktīvās velosezonas laikā, divriteņi bieži vien tiek novietoti gan kāpņu telpās, gan pie daudzdzīvokļu mājām, tāpēc Valsts policija un SIA JK Namu pārvalde aicina iedzīvotājus parūpēties par sava velosipēda drošību.
Galvenās lietas, kas jāņem vērā velosipēdu īpašniekiem:
1. Pieslēdz velosipēda riteni kopā ar rāmi, izmantojot labas kvalitātes slēdzenes, piemēram, U-veida metāliskās slēdzenes, kas ir masīvas, grūti uzlaužamas un kuras ir sarežģīti pārkniebt vai pārzāģēt. Šādu saslēgu izmantošana apgrūtina velozagļa darbu, tādējādi ļaujot pamanīt zādzības mēģinājumu apkārtējiem iedzīvotājiem un ziņot par to policijai.
2. Novieto velosipēdu drošā vietā:
• kur uzstādīta videonovērošana,
• kur ir iespējams velosipēdu uzraudzīt,
• drošā velo novietnē,
• iekštelpās (arī šeit velosipēdu pieslēdz ar slēdzeni). Atceries, ka telpu ārdurvju drošības kods nepasargās no zādzības.
3. Reģistrē velosipēdu CSDD velosipēdu reģistrā, pievienojot fotogrāfijas. Tā velosipēdu būs vieglāk raksturot un policija varēs identificēt konkrētā velosipēda īpašnieku. Reģistrācija iespējama gan klātienē CSDD nodaļās, gan izmantojot e-CSDD. Ja izvēlies velosipēdu nereģistrēt, vismaz veic velosipēda foto fiksāciju, pieraksti rāmja numuru, modeli un citas pazīmes. Diemžēl nereti nozagtā velosipēda īpašnieks atceras tikai velosipēda krāsu.
4. Izvērtē iespēju apdrošināt velosipēdu, tādējādi saņemot atlīdzību velosipēda zādzības un bojājumu gadījumā, kā arī apdrošinoties pret nelaimes gadījumiem un citu personu veselībai un mantai nodarīto kaitējumu, kas var rasties, braucot ar velosipēdu.
Personas, kurām nozagti velosipēdi (arī citas mantas), aicinām ieskatīties Valsts policijas tīmekļa vietnē sadaļā „Atrastās mantas” (https://www.vp.gov.lv/lv/transports-velosipedi-rati).
Par velosipēda zādzību informē Valsts policiju, zvanot 110.
Sagatavoja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Zane Grīnberga

29.06.2022. Aktuālie darbi Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās
Vasaras sezonā vairākās Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās turpinās darbi pamatu apmaļu atjaunošanā. Tiek sakārtotas arī māju kāpņu telpas, balkoni un jumti.
Mājai Viestura ielā 14B tiek atjaunota un daļēji bruģēta pamatu apmale. Atjaunošanas darbi notiek arī Viesītes ielā 47, savukārt mājā Viestura ielā 38C tie jau beigušies. Visās trīs mājās darbus veic SIA “ALBI GROUP”.
Mājai Viestura ielā 31 tiek atjaunots dzelzsbetona jumts, izmantojot bezšuvju hidroizolācijas materiālu uz poliuretāna bāzes. Šos darbus veic SIA “Poly Systems”.
SIA “Erbauer group” mājai Ķieģeļu ielā 13 atjauno balkonu ekrānus, savukārt Namu pārvaldes meistari veic kāpņu telpu kosmētisko remontu Ķieģeļu ielā 11.
Sakārtotas mājas un to apkārtne ir ikvienas pilsētas vizītkarte, un mums ir gandarījums par katru paveiktu darbu, kas tiek ieguldīts, lai Jēkabpilī būtu prieks gan dzīvot, gan atpūsties!

Mājā Ķieģeļu ielā 13 tiek atjaunoti balkonu ekrāni.    Mājā Ķieģeļu ielā 11 notiek kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

28.06.2022. Namu pārvalde un Valsts policija aicina rūpēties par īpašuma drošību
SIA JK Namu pārvalde sadarbībā ar Valsts policiju aicina savus klientus pārskatīt un ieviest īpašuma drošības pasākumus ikdienā:
• Dodoties projām no mājokļa, aizver logus, balkonu un lodžiju durvis, neatstāj tos vēdināšanas režīmā.
• Neatstāj redzamās un viegli aizsniedzamās vietās vērtīgas mantas, piemēram, pie atvērta pirmā stāva loga portatīvo datoru.
• Aprīko mājokli ar kvalitatīvām durvīm (ieteicams ar divām), slēdzenēm un actiņu, vienmēr aizslēdz tās (arī esot mājoklī).
• Aizver kāpņu telpas ārdurvis un aktivizē piekļuves kodu.
• Neglabā uz balkona vai lodžijas vērtīgas mantas.
• Iespēju robežās aprīko mājokli ar signalizāciju un apdrošini to, kā arī izmanto apsardzes dienestu pakalpojumus.
• Vērtīgas mantas, dārglietas un naudu, kā arī dokumentus glabā seifā, kas pieskrūvēts pie grīdas vai sienas. Vēlams vērtīgās mantas nofotografēt, lai zādzības gadījumā tās būtu vieglāk identificēt.
• Ilgstošas prombūtnes gadījumā palūdz kaimiņiem pieskatīt mājokli, arī regulāri iztukšot pastkastīti. Sociālajos tīklos nedalies ar informāciju, ka esi prombūtnē.
• Neaicini ciemos nesen iepazītas personas.
• Neizpaud citām personām informāciju par savu finansiālo stāvokli un īpašumu.
• Izrunā ar bērniem, ka nevajag vērt vaļā durvis nepazīstamiem cilvēkiem.
• Neaizmirsti par drošības prasību ievērošanu arī palīgtelpās, piemēram, pagrabā.
Informāciju sagatavoja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Zane Grīnberga

21.06.2022. Informācija dzīvokļu īpašniekiem
Aptaujā, kas aizvadītajās dienās izplatīta Namu pārvaldes apsaimniekojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, tiek lūgts apstiprināt arī metodiku, pēc kuras tiek aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa par piegādāto siltumenerģiju.
Papildus informējam, ka šī metodika tiek aprēķināta atbilstoši katras mājas tehniskajiem risinājumiem, piemēram:
• ja mājā nav karstā ūdens, tad siltumenerģija tiek aprēķināta pēc formulas, kurā nav iekļauts karstais ūdens;
• ja mājā ir karstā ūdens apgādes sistēma, tad aprēķinā tiek izmantota formula, kurā iekļauts karstais ūdens (karstā ūdens maksa ir nemainīga) u.c..

17.06.2022. Informācija par dzīvokļu īpašnieku aptauju
Ņemot vērā mūsu klientu pastiprināto interesi par aptauju, kas aizvadītajās dienās tika izplatīta Namu pārvaldes apsaimniekojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, sniedzam detalizētāku informāciju.
Aptaujas notiek, lai dzīvokļu īpašnieki pieņemtu lēmumu par kārtību, kādā turpmāk tiks veikti norēķini par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu. Aptaujā, kas norisinājās 2016.gadā, dzīvokļu īpašnieki tika aptaujāti par kārtību, kādā viņi norēķināsies par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (siltumenerģijas piegāde, aukstais ūdens un kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana). Tad netika lemts par rēķina apkalpošanas izmaksu segšanu, turklāt šobrīd ir mainījusies aprēķinu metodika par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu.
Paskaidrojam, ka saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām dzīvojamās mājas īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem) jāizlemj, kā tiks veikti turpmākie maksājumi ar pakalpojuma sniedzēju. Šie jautājumi ir par norēķinu kārtību – tiešie norēķini vai norēķini ar mājas pārvaldnieka starpniecību un par rēķina apkalpošanas izmaksu segšanu, kā arī metodiku apstiprināšanu, pēc kādas tiek aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu un pilnvarojuma došanu līguma slēgšanai.
Pieņemot lēmumu, dzīvokļu īpašnieki izvērtē katra pakalpojuma sniedzēja aprēķinātās rēķinu apkalpošanas izmaksas un izdara izvēli. Viņi apstiprina arī kritērijus un metodiku, pēc kādiem tiek aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu, t.i., šobrīd piedāvātā metodika paredz nemainīgu karstā ūdens maksu un mainīgu cirkulācijas maksu. Tāpat dzīvokļu īpašnieki pilnvaro personu, kas var būt arī pārvaldnieks, siltumenerģijas pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) vārdā par siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu visai dzīvojamai mājai.

Jēkabpils daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki mājas lapas sadaļā – INFORMĀCIJA/DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI
var iepazīties ar dokumentiem:

  • SIA Jēkabpils siltums līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu
  • Mājas siltumenerģijas sadalījuma aprēķina metodika

14.06.2022. Iedzīvotāju ērtībām uzlikti jauni soliņi un sakārtotas kāpņu telpas
Aizvadītajās nedēļās pie Namu pārvaldes apsaimniekotajām mājām uzlikti soliņi, kā arī izremontētas koplietošanas telpas un veikti citi ēku un to apkārtnes sakārtošanas darbi.
Mājas Rīgas ielā 227 iedzīvotāji ieguvuši gaišas, mājīgas un mūsdienīgas kāpņu telpas, kurās uzstādītas arī jaunas pastkastes un radiatori.
Mājai Viestura ielā 31 tiek atjaunots jumta segums, Nameja ielā 34 darbi jau beigušies. Viestura 38C tiek atjaunota pamatu apmale, kā arī tiek bruģēts ieejas lievenis, savukārt Celtnieku ielā 19 pamatu apmales un atjaunošana un ieejas lieveņa bruģēšana beigusies. Pie mājām Viesītes ielā 39 un Nameja 16 iedzīvotāju ērtībām uzlikti soliņi.
Turpinās zāles appļaušanas darbi pie Namu pārvaldes apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām. Informācija par mikrorajoniem, kurus plānot pļaušana, tiek publicēta Namu pārvaldes mājaslapā www.jknp.lv un https://www.facebook.com/JekabpilsNamuparvalde. Atgādinām, ka laikapstākļu dēļ pļaušanas grafikā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Lūgums pļaušanas laikā pārvietot savus transportlīdzekļus drošā attālumā! Tas nepieciešams, lai pasargātu tos no nejaušu akmeņu radītiem bojājumiem un noklāšanas ar zāli!

Attēlos: Nameja iela 16.

Mājas Rīgas ielā 227 koplietošanas telpas pirms un pēc remonta.

26.05.2022. Paplašinās norēķinu iespējas Namu pārvaldes klientiem
SIA JK Namu pārvalde klientiem tiek piedāvāts arvien vairāk iespēju Namu pārvaldes rēķinu apmaksai.
Namu pārvaldes rēķinus var apmaksāt:

  • kopš maija visās “Narvesen” tirdzniecības vietās, pakalpojuma cena – 0,60 eiro;
  • visos veikalos “Maxima”, pakalpojuma cena – 0,50 eiro;
  • divos SIA “Firma Madara 89” Jēkabpils veikalos “top!” – Nameja ielā 12 un Pils rajonā 58, pakalpojuma apmaksas cena – 0,50 eiro;
  • “SEB banka”, “Swedbank”, “Citadele banka” un “Luminor banka” internetbankā.

Aicinām apmaksu veikt rēķinā norādītajos termiņos!
Paldies ikvienam, kurš šajos sarežģītajos apstākļos, pieaugot energoresursu izmaksām, laicīgi maksā rēķinus, kā arī risina jautājumu par parādiem, ja tādi ir radušies!

23.05.2022. Tiek atjaunots jumtu segums
Vairākām SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajām ēkām tiek atjaunots jumta segums. Šobrīd darbi notiek Nameja ielā 34 un Viestura 31, savukārt mājā Nameja ielā 22 tie jau noslēgušies.
Namu pārvaldes galvenais inženieris Jānis Antonovs informē, ka dzelzsbetona jumta segums tiek atjaunots, izmantojot hidroizolācijas materiālu uz poliuretāna bāzes. Darbus veic SIA “Poly Systems”.
Veicot hidroizolāciju, jumts tiek pasargāts no mitruma un ūdens nelabvēlīgās iedarbības. Turklāt augstās ķīmiskās pretestības dēļ poliuretāns, kas ir ļoti elastīgs un mūsdienīgs materiāls, būtiski pagarina hidroizolācijas kalpošanas laiku. Iedzīvotāji iegūst arī vizuāli pievilcīgu jumtu un mājīgu ēkas iekšējo klimatu, ko nodrošina kvalitatīvs jumts!
Attēlos: Mājas Namejas ielā 22 jumts pirms un pēc atjaunošanas.

11.05.2022. Noslēgts līgums par mājas Celtnieku ielā 15 siltināšanas būvdarbu sākšanu
9.maijā SIA JK Namu pārvalde noslēgusi līgumu par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu sākšanu mājā Celtnieku ielā 15 (attēlā).
Būvniecības līgums ir noslēgts ar Personu apvienību SIA “Riko” un SIA “Logi 24”, būvuzraudzības līgums – ar SIA “AGADOS Exertos” (būvuzraugs Astrīda Dutkeviča).
Iesaistoties AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” DME programmā, Celtnieku ielas 15.mājas iedzīvotājiem piešķirts grants 50 procentu apmērā. Par atlikušo summu ņemts aizdevums A/S “Swedbank” ar 15 gadu atmaksas termiņu.
Atbilstoši izstrādātajai projekta dokumentācijai mājai tiks atjaunots ēkas cokols, fasāde un jumts, siltināti bēniņi un pagrabs. Plānoti apkures, ventilācijas un ūdensvadu sistēmas atjaunošanas darbi, kā arī logu un durvju nomaiņa. Būvniecības darbus plānots sākt jūnijā, rūpīgi plānojot to secību, kas šībrīža situācijā atkarīga no būvmateriālu piegādes termiņiem.
Noslēdzoties būvdarbiem līgumā noslēgtajā termiņā – 50 nedēļās, mājas iedzīvotājiem plānots siltumenerģijas ietaupījums vairāk nekā 40 procentu apjomā. Tāpat dalība AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmā Celtnieku ielas 15.mājas iedzīvotājiem ļaus iegūt sakārtotu, drošu un vizuāli pievilcīgu īpašumu, tādējādi būtiski uzlabojot savus sadzīves apstākļus!

05.05.2022. Atjaunotas pamatu apmales un izremontētas kāpņu telpas
Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās aktīvi noris ieplānotie darbi. Mājai Palejas ielā 11 un Krasta ielā 63 atjaunotas pamatu apmales, savukārt Celtnieku ielā 19 atjaunošanas darbi vēl notiek un tiek bruģēta kāpņu telpas ieeja.
Mājās Bebru ielā 11 un Dārzu ielā 5 noslēgušies remonti kāpņu telpās. Šobrīd remontdarbi notiek ēkās Rīgas ielā 227 un Brīvības ielā 7, drīzumā tie noslēgsies Rīgas ielā 231.
Atbilstoši Namu pārvaldes veikto iepirkumu rezultātiem Palejas un Krasta ielā māju pamatu apmales atjaunoja SIA “LV ROADS”. Celtnieku ielā darbus veic SIA “ALBI GROUP”.
Tuvākajā laikā plānots izbūvēt bruģa ieejas lieveni mājai Mežrūpnieku ielā 8. Mājām Viestura ielā 31, 38C un Nameja ielā 30 iecerēts atjaunot ne tikai pamatu apmali, bet arī bruģēt ieejas lieveni, savukārt Auseklīša ielā 21 – atjaunot gan pamatu apmali, gan veikt gājēju celiņa fragmenta bruģēšanu. Mājām Pasta ielā 42, Viestura ielā 14B, Viesītes ielā 47 un Nameja ielā 24 plānota pamatu apmales atjaunošana un bruģēšana.
Laika gaitā māju pamatu apmales mēdz bojāties, tāpēc, lai ēku pasargātu no mitruma, pamatu izskalošanas un nosēšanās, ir svarīgi veikt atjaunošanas darbus, tādējādi ne tikai paildzinot mājas mūžu, bet arī iegūstot vizuāli pievilcīgu izskatu.
Attēlos : mājas Celtnieku ielā 19 pamatu apmale pirms un pēc atjaunošanas.

03.05.2022.

02.05.2022.

25.04.2022. Noslēdzas apkures sezona
Ņemot vērā āra gaisa temperatūras paaugstināšanos, SIA JK Namu pārvalde šonedēļ sāk atslēgt apkuri savā apsaimniekošanā esošajām mājām.
Siltumenerģijas piegāde tiks pārtraukta pakāpeniski, sākot ar Ķieģeļu ielas mikrorajonu 27.aprīlī.
Apkures atslēgšanas procesu plānots pabeigt līdz aprīļa nogalei.
2021./2022.gada apkures sezona Jēkabpilī sākās 21.septembrī.

13.04.2022. Par rēķinu apmaksu
No aprīļa SIA JK Namu pārvalde rēķinus iespējams apmaksāt arī divos SIA “Firma Madara 89” Jēkabpils veikalos “top!” – Nameja ielā 12 un Pils rajonā 58. Pakalpojuma apmaksas cena – 0,50 eiro.
Atgādinām, ka internetbanku – “SEB banka”, “Swedbank”, “Citadele banka” un “Luminor banka” – lietotājiem tiek nodrošināta iespēja norēķināties par Namu pārvaldes saņemtajiem pakalpojumiem.
Skaidrā vai bezskaidrā naudā apmaksu var veikt visos veikalos “Maxima”, par katru rēķinu maksājot 0,50 eiro. Ja rēķins tiek apmaksāts “Maximā”, aicinām to darīt savlaicīgi, neatliekot uz mēneša pēdējo dienu. Informāciju par šajos veikalos veiktajiem maksājumiem Namu pārvalde saņem nākamajā darba dienā, tāpēc, ja klients rēķinu “Maximā” ir maksājis 31.datumā (piektdien), līdz mums dati nonāk 3.datumā (pirmdien). Rēķinā atspoguļotā parāda summa tiek nofiksēta mēneša pēdējā dienā, līdz ar to klients nākamajā mēnesī saņem rēķinu, kurā norādīts, ka viņam ir parāds, lai gan maksājums veikts noteiktajā termiņā. Aicinām neuztraukties, saglabāt maksājuma čeku un vienkārši apmaksāt rēķinu par attiecīgo mēnesi.
Sakām paldies ikvienam, kurš šajos sarežģītajos apstākļos, kad pieaug energoresursu izmaksas, laicīgi maksā rēķinus, kā arī risina jautājumu par parādiem!

08.04.2022. Informācija dzīvojamo telpu īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem
Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu lūdzam visiem dzīvojamo telpu īrniekiem sekot līdz īres līgumu termiņiem. Mēnesi pirms īres līguma beigu termiņa aicinām vērsties Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, ar Dzīvokļu sadales komisijai adresētu iesniegumu ļaut pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Ja līguma termiņš netiks pagarināts, īrniekam jāraksta iesniegums par dzīvojamo telpu atbrīvošanu, tās nekavējoties jāatbrīvo un atslēgas jānodod SIA JK Namu pārvalde Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī.
Pēc Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 11.apakšpunkta dzīvokļu īpašniekus aicinām SIA JK Namu pārvalde iesniegt dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.
Tālrunis informācijai: 652 35906, 652 21153 (ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzines); 25608359 (nekustamā īpašuma speciālists).

06.04.2022. Skolēni ēno valdes locekli, ražošanas vadītāju un galdnieku
SIA JK Namu pārvalde šodien aizvadīta Ēnu diena, kurā skolēniem bija dota iespēja iepazīt valdes locekles, ražošanas vadītāja un galdnieka profesiju.
Namu pārvaldē ēnoja skolēni no Jēkabpils 2.vidusskolas un Salas vidusskolas. Laila Liene sekoja līdzi valdes locekles Elitas Freijas darba gaitām: novēroja darba sanāksmi un piedalījās ēku Dārzu ielā 7 un Liepu ielā 22 apsekošanā, kā arī iepazinās ar valdes locekles darba pienākumiem, gūstot iespaidu par namu apsaimniekošanu kopumā un par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām uzņēmuma vadīšanā. Laila Liene atzina, ka valdes locekļa darbs ir sarežģīts un grūts, kā arī jāpieņem daudz atbildīgu lēmumu, un tieši tāpēc viņai bijis interesanti.
Madara, Liene un Paula ēnoja ražošanas vadītāju Jāni Kārkliņu. Meitenes tika iepazīstinātas ar darba procesiem Namu pārvaldē: kā strādā avārijas dienests un notiek remontdarbi mūsu apsaimniekotajās mājās un to apkārtnē. Savukārt Lūcija un Lukāšs vēroja galdnieka darba gaitas – viņiem bija iespēja iepazīties ar durvju gatavošanu no koka.
Namu pārvaldei šīs ir ceturtās Ēnu dienas, un mums ir prieks, ka skolēni izrāda interesi par Jēkabpils novada lielākā ēku apsaimniekotāja darbu, aizvadot zināšanām, iespaidiem un pieredzes bagātu dienu

28.03.2022. Paziņojums
Iedzīvotāji vēršas SIA JK Namu pārvalde, lūdzot informēt par papildus izmaksām saistībā ar SIA “Jēkabpils ūdens” izsūtīto paziņojumu.
Namu pārvalde ir saņēmusi informāciju, ka SIA „Jēkabpils ūdens” saviem klientiem izsūtījis šādu paziņojumu: “Ja līdz 2022.gada 1.maijam netiks saņemts daudzdzīvokļu mājas kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, tad no 2022.gada 1.maija dzīvokļa īpašniekam/īrniekam ikmēneša rēķinā tiks ietverts papildus maksājums par tiešo norēķinu nodrošināšanu 1.00 EUR ar PVN apmērā.”

Namu pārvalde ir apzinājusi nepieciešamos resursus šāda pakalpojuma nodrošināšanai no pārvaldnieka puses. Pārņemot no SIA „Jēkabpils ūdens” rēķinu sastādīšanas un apkalpošanas pakalpojumus, izmaksas dzīvokļa īpašniekam/īrniekam plānotas no 1.50 EUR ar PVN (situācijā, kad tiek noslēgti līgumi ar visām Namu pārvaldes apsaimniekotajām mājām).

Foto: Jēkabpils novada pašvaldības arhīvs

22.03.2022. Galvenie jautājumi – ēku siltināšana un sadarbība ar iedzīvotājiem
12.martā apritēja gads, kopš Elita Freija ieņem SIA JK Namu pārvalde valdes locekles amatu.
Martā vidū notika Elitas Freijas un Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora tikšanās. Guntars Gogulis pozitīvi novērtēja Namu pārvaldes vadītājas darbu, uzteicot gan enerģiju, gan entuziasmu, kas tiek ieguldīts pilsētas namu apsaimniekošanā.
“Gads aizritējis gluži nemanot, jo darbs seko darbam. Joprojām notiek aktīvs darbs ar māju siltināšanas projektiem. Būvniecības process sākts mājām Liepu ielā 22 un Dārzu ielā 7, un raksta tapšanas brīdī saņemts apstiprinājums, ka arī mājas Celtnieku ielā 15 iedzīvotāji nobalsojuši par dalību energoefektivitātes programmā,” stāsta vadītāja.
„Šis ir sarežģīts laiks, un, saprotot, ka daudziem var rasties grūtības ar rēķinu nomaksu, esam aktualizējuši jautājumu par dažādu apmaksu iespēju izskatīšanu. Sakām paldies ikvienam, kurš apzinīgi apmaksā rēķinus vai cenšas risināt situāciju ar parādu nomaksu!” saka E.Freija.
Uzņēmuma vadītāja uzsver: lai ēkas un to apkārtne būtu sakārtota, svarīgs ir ikviena Namu pārvaldes darbinieka apzinīgi veiktais darbs. „Pateicos kolēģiem par paveikto, jo tikai mēs visi kopā spējam savas pilsētas iedzīvotājiem radīt apstākļus mājīgai un drošai ikdienai!” norāda E.Freija.

11.03.2022. Aicinām ēnot Namu pārvaldē !
Namu pārvalde skolēnus aicina pieteikties Ēnu dienai, kas notiks 6.aprīlī, lai iepazītu ēku apsaimniekošanas darbu.
SIA JK Namu pārvalde, lielākais ēku apsaimniekotājs Jēkabpils novadā, piedāvā iespēju ēnot valdes locekli, krāsotāju-apmetēju un ražošanas vadītāju. Vairāk par Namu pārvaldes darbu un pakalpojumiem var uzzināt, apmeklējot mūsu mājaslapu: www.jknp.lv.
Šis ir ceturtais gads, kad Namu pārvalde iesaistās biedrības “Junior Achievement Latvia” rīkotajā Ēnu dienā, aicinot skolēnus paplašināt redzesloku un gūt priekšstatu par konkrētām profesijām.
Ēnu dienai, var pieteikties līdz 1.aprīlim portālā www.enudiena.lv, vai zvanot uz tālruni 27875173, vai rakstot iveta.skolniece@jknp.lv !
Priecāsimies Tevi redzēt pie mums Jēkabpilī, Andreja Pormaļa ielā 39 !

24.02.2022. Tiek mainītas inženierkomunikācijas un remontētas vairākas kāpņu telpas.
Šī gada pirmajos mēnešos paveikti vairāki darbi Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās.
Namu pārvaldes speciālisti mājās Bebru ielā 11, Nameja ielā 22 un Rīgas ielā 231 veikusi kāpņutelpu radiatoru nomaiņu, Draudzības alejā 16 – aukstā ūdens ūdensvada, bet Bebru ielā 9 – lietus kanalizācijas nomaiņu. Mājās Viestura ielā 31 un Ziemeļu ielā 6 darbus pabeidzis SIA “Hektors”, kur nomainīti aukstā ūdens ūdensvadi. Savukārt SIA “Erbauer group” noslēdzis darbus kanalizācijas tīklu sakārtošanā mājās Madonas ielā 26, Dārzu ielā 6 un Ziemeļu ielā 6.
Kā informē Namu pārvaldes inženierkomunikāciju tehniķis Anatolijs Osipovs, šobrīd “Erbauer group” meistari kanalizāciju maina mājā Draudzības alejā 23, savukārt mūsu speciālisti – lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā 231.
Februāra vidū sākušies darbi Rīgas ielā 231, kur plānots restaurēt mājas vējtvera ārdurvis, nomainīt margas kāpņu telpās, kā arī veikt remontdarbus un sakārtot lietus ūdens kanalizāciju. Arī mājās Dārzu ielā 4, 8 un 10 noslēgušies koplietošanas telpu remonti. Tuvākajās dienās plānots pabeigt kāpņu telpas remontu mājā Bebru ielā 9. Šos darbus veic Namu pārvaldes meistari.
Mums, Namu pārvaldei, ir svarīgi, lai jūsu ikdiena aizritētu sakārtotās mājās, tāpēc aicinām saudzīgi izturēties pret kopīpašumā ieguldīto darbu, kas tiek veikts jūsu mājokļu un to apkārtnes sakārtošanā!

16.02.2022. PAZIŅOJUMS par kravas furgonu CITROEN BERLINGO, reģistrācijas Nr.GP 318, izsoli
SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, 2022.gada 9.martā plkst.10.00 Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – kravas furgonu CITROEN BERLINGO, reģistrācijas Nr.GP 318, nosacītā cena – 715,00 euro (bez PVN), nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas, dalības maksa – 10.00 euro. Izsoles solis – 50,00 euro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: IZSOLES NOTEIKUMI.DOCX
Automašīnas apskate, iepriekš sazinoties pa tālruni 26214610 vai 27805304.
Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, norēķinu kontā LV17UNLA0050005874865, AS SEB Banka, kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei (pieteikuma iesniegšanai).
Izsolei reģistrēties pretendenti var SIA JK Namu pārvalde – Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, 2.stāvā pie referentes, no paziņojuma publicēšanas dienas SIA JK Namu pārvalde mājas lapā http://www.jknp.lv/ līdz 2022.gada 9.marta plkst.9.30.

09.02.2022. Sāksies siltināšanas būvdarbi Dārzu ielā 7 un Liepu 22
Šajā nedēļā sāksies siltināšanas būvdarbi Dārzu ielā 7 un Liepu 22, kuru gaitā paredzēta ēku fasādes un inženiertīklu atjaunošana.
Lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar būvdarbu uzsākšanu, 8.februārī notika pasūtītāja (SIA JK Namu pārvalde), būvuzņēmēja (Personu apvienība SIA “Riko” un “Logi 24”), un būvuzrauga (SIA “RM Būvuzraudzība”) pārstāvju tikšanās (attēlā). Šajā nedēļā plānots uzstādīt būvniecības žogus, kā arī uzsākt bēniņu un pagrabu tīrīšanas darbus.
Jau informējām, ka Dārzu ielas 7 un Liepu 22 māju iedzīvotāji iesaistījušies AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” DME programmā, saņemot 50 procentu grantu no kopējo būvdarbu izmaksu summas.
Līgums par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, nodrošinot daudzdzīvokļu mājām Dārzu ielā 7 un Liepu 22 siltumenerģijas ietaupījumu un siltumnīcefekta gāzu samazinājumu, noslēgts 11.janvārī. Būvdarbi jāveic 50 nedēļās, kuru laikā aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem: neērtības, kas iespējamas šajos mēnešos, atmaksāsies ilgtermiņā, iegūstot sakārtotāku, pievilcīgāku un siltāku mitekli !

02.02.2022. Ventilācijas šahtām dzīvokļos jābūt brīvi pieejamām
Mēdz būt situācijas, kad Namu pārvaldes speciālistiem, iekļūstot dzīvoklī, nav iespējams brīvi piekļūt inženierkomunikācijām. Atgādinām, ka šahtas nedrīkst būt noslēgtas, jo tādējādi tiek apgrūtināta piekļuve tām gan plānoto darbu, gan avāriju gadījumā.
Dzīvokļa īpašuma likums paredz, ka “dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt iespēju dzīvokļa īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu.” Namu pārvaldes pieredze liecina, ka iedzīvotāji, veicot savā dzīvoklī dažādus remontdarbus, šo prasību dažkārt neievēro un ventilācijas šahtas nojauc vai aizsprosto.
Dzīvokļa īpašniekiem ir svarīgi atcerēties, ka arī viņiem pašiem jāspēj atvērt un pēc remonta aizvērt šahtu. Ja tas nav iespējams, Namu pārvaldes meistari sienu uzlauž. Turklāt, patvaļīgi aizbūvējot šahtu, jāpatur prātā, ka pēc tās uzlaušanas kosmētiskais remonts dzīvokļa īpašniekam jāveic par saviem līdzekļiem.
Jāņem vērā arī tas, ka pērn veikti grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz: pārvaldniekam ir tiesības piekļūt inženierkomunikācijām, ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks to nenodrošina. Likums nosaka pārvaldnieka tiesības vērsties tiesā, kas desmit dienu laikā pieņem lēmumu, kas ļauj bez dzīvokļa īpašnieka klātbūtnes nodrošināt piekļuvi inženierkomunikācijām, pieaicinot tiesu izpildītāju.
Aicinām cilvēkus būt atbildīgiem un nenojaukt un nenosprostot šahtas! Tādējādi jūs ietaupīsiet gan savu laiku, gan līdzekļus gadījumos, kad namu apsaimniekotājam jāveic plānotie darbi vai remontdarbi saistībā ar inženierkomunikāciju avārijām!

27.01.2022. Pie daudzdzīvokļu mājas Madonas ielā 30A izveidojusies nelegāla atkritumu izgāztuve
Mājas, kuru aizvadītā gada vasarā izpostīja sprādziens, pagalms kļuvis par vietu, kur tiek nogādāti gan sīki sadzīves, gan lielgabarīta atkritumi.
Mazinoties sniega kārtai, arvien vairāk kļūst redzams, ka šeit notikusi vērā ņemama rosība, atbrīvojoties no nederīgām mantām. Kaudzē samesti koferi, rotaļlietas, logu rāmji un citas nederīgas lietas. Otrdien aptuveni 30 kubikmetrus atkritumu no pagalma izveda Namu pārvaldes darbinieki.

Atgādinām, ka arī citās neatbilstošās vietās, tajā skaitā pie atkritumu konteineriem, nedrīkst izlikt sadzīvei nederīgas mantas. Šajā gadījumā aicinām izmantot iespēju Namu pārvaldē pieteikt konteineru – mājas iedzīvotājiem vienojoties, tā ir izdevība no dzīvokļiem, pagrabiem, bēniņiem un kāpņu telpām aizvākt visu nederīgo (vairāk informācijas: tālr.652 35906; 652 21153)! Lielizmēra atkritumus var nodot arī paši iedzīvotāji, aizvedot tos uz SIA „Jēkabpils pakalpojumi” šķirošanas laukumu Zemgales ielā 24/1 (vairāk informācijas: www.jekabpils-pakalpojumi.lv; tālr.652 37660)!
Uzturēsim sakārtotu un tīru savu pagalmu un koplietošanas telpas!

14.01.2022. Par Krustpils un Jēkabpils iecirkņu apvienošanu
No 2022.gada 1.februāra SIA JK Namu pārvalde Krustpils iecirknis tiek pievienots Jēkabpils iecirknim. Klientu apkalpošana no 1.februāra notiks Klientu apkalpošanas centrā A.Pormaļa ielā 39, savukārt telpas K.Skaubīša ielā 20 – 2 tiks slēgtas.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kā arī, lai pieteiktu vizīti, aicinām zvanīt
ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinei Ilzei Brokai uz tālr. 652 21153.

14.01.2022. Noslēgti līgumi par siltināšanas būvdarbu sākšanu mājām Dārzu ielā 7 un Liepu 22
Šī gada 11.janvārī noslēgti līgumi par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem divās SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās mājās: Dārzu ielā 7 un Liepu 22.
Atbilstoši izstrādātajai būvprojekta dokumentācijai abām daudzdzīvokļu ēkām tiks atjaunota visa ēku fasāde, siltināti bēniņi un ēkas cokols. Mājai Liepu ielā 22 paredzēta jumta seguma nomaiņa. Tāpat abām mājām tiks uzlabota siltumapgādes un ūdensapgādes sistēma.
Iepirkuma konkursu rezultātā būvniecības tiesības abām mājām ir ieguvusi Personu apvienība SIA “Riko” un “Logi 24”, paredzot darbu izpildes termiņu 50 nedēļas. Būvuzraudzību veiks SIA “RM Būvuzraudzība”.
Dzīvokļu īpašnieki, apstiprinot dalību AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” DME programmā, ir guvuši iespēju saņemt 50 procentu grantu no kopējo būvdarbu izmaksu summas. Atlikušos 50 procentus iedzīvotāji varēs nomaksāt 15 gados, izmantojot “Swedbank” kredītu mājai Dārzu ielā 7 un “Altum” aizdevumu mājai Liepu 22.
Vēlmi piedalīties “Altum” programmā izteikuši arī dzīvokļu īpašnieki mājās Celtnieku ielā 15, Bebru ielā 1, 2, 16 un 33, kā arī Mežrūpnieku ielā 10. Tāpēc Namu pārvaldes darbinieki veic visas noslēdzošās darbības, lai arī šajās ēkās tuvākajos mēnešos varētu sākt būvdarbus energoefektivitātes paaugstināšanai, tādējādi būtiski samazinot enerģijas patēriņu un ļaujot ietaupīt, maksājot par siltumu.
Namu pārvalde atzinīgi vērtē dzīvokļu īpašnieku iniciatīvu sakārtot savu īpašumu, jo siltākā un vizuāli pievilcīgākā mājā ir daudz patīkamāk dzīvot! Turklāt jāņem vērā, ka iedzīvotāji ir ieguvēji arī citā ļoti svarīgā ziņā: pēc apjomīgajiem darbiem palielinās mājā esošo dzīvokļu vērtība!

                    Dārzu iela 7                                                                                                                       Liepu iela 22

07.01.2022.Par SIA JK Namu pārvaldes darbu un rēķinu saņemšanu
Atgādinām, ka saistībā ar epidemioloģisko situāciju, SIA JK Namu pārvalde klientus turpina pieņemt attālināti.
Klientu apkalpošana klātienē iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Ar mums var sazināties, zvanot:

652 32402, 29406016 – avārijas dienesta dežuranti,
652 35906 – Jēkabpils iecirkņa ēku pārzines,
652 21153 – Krustpils iecirkņa ēku pārzines
(birojā Kārļa Skaubīša ielā 20 – 2 no 2022.gada 3.janvāra klientus pieņem darbdienās no pulksten 8.00 līdz 10.00),
652 34767 – grāmatvedības uzskaitveži,
652 31206 – administrācija,
E-pasts: info@jknp.lv!
Iesniegumus iespējams atstāt arī Namu pārvaldes pastkastē pie vārtiem Andreja Pormaļa ielā 39.
Namu pārvaldei izveidojusies laba sadarbība ar pensionāru apvienību “Sasaiste” Brīvības ielā 126 (bijušais tiesu nams), kas nodrošina iespēju senioriem rēķinus saņemt e-pastā, kā arī tos izdrukāt. Klientiem ir iespējams uzrakstīt iesniegumu, ka rēķini tiek sūtīti uz e-pastu: sasaiste@inbox.lv. Vairāk informācijas, zvanot 25924481 (Velga).

Aktualitātes 2021 ..
Aktualitātes 2020 ..
Aktualitātes 2019 ..
Aktualitātes 2018 ..
Aktualitātes 2017 ..