Informācija par kapitālsabiedrību

Statūti PDF
Informācija par kapitālsabiedrību PDF
Darbības veidi PDF
Īpašuma struktūra PDF
Organizatoriskā struktūra PDF
Atalgojuma politikas principi PDF
Valdes ziņojums 2015.g. pārskatam PDF
Gada pārskats 2015.g. PDF
Atzinums 2016.g. pārskatam PDF
Gada pārskats 2016.g. PDF
Vidējā termiņa darbības stratēģija PDF
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām PDF
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru PDF
Gada pārskats 2017.g. PDF
Gada pārskats 2018.g. PDF
Ziedošanas stratēģija un kārtība, ziedojumi 2014.-2018.g. PDF
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2014.-2018.g. PDF
Starpperiodu pārskats uz 31.03.2019. PDF
Starpperiodu pārskats uz 30.06.2019. PDF