Informācija par kapitālsabiedrību

Informācija par kapitālsabiedrību PDF
Darbības veidi PDF
Īpašuma struktūra PDF
Organizatoriskā struktūra PDF
Atalgojuma politikas principi PDF
Ziedošanas stratēģija un kārtība PDF
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā PDF
Valdes ziņojums 2015.g. pārskatam PDF
Gada pārskats 2015.g. PDF
Atzinums 2016.g. pārskatam PDF
Gada pārskats 2016.g. PDF
Vidējā termiņa darbības stratēģija PDF
Informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru