Amatu vakances

 SIA JK Namu pārvalde,

izsludina pieteikšanos uz vakanto AUTOCELTŅA/AUTOMOBIĻA VADĪTĀJA amatu

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 8343 06)  uz noteiktu laiku

Prasības pretendentam un galvenie amata pienākumi:

  • Auto vadīšanas tiesības C kategorija,
  • apliecība hidraulisko autoceltņu ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai operators,
  • vadīt un apkalpot visu veidu pacelšanas, iekraušanas darbus, kas paceļ un nolaiž cilvēkus, kravas un citas iekārtas,
  • prasme plānot savu laiku,
  • spēja operatīvi pieņemt lēmumus,
  • citi saimnieciskie darbi.

Mēs piedāvājam:

  • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
  • 5 dienu darba nedēļa, normāla darba laika ietvaros, ar amatalgu EUR 1190.00, pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

  • pretendenta motivēts pieteikums, dzīves apraksts (CV); ;
  • valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopija, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.

Dokumenti iesūtāmi/iesniedzami SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, līdz 2024.gada 3.aprīlim (ieskaitot) pie referentes, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi: info@jknp.lv .

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA JK Namu pārvalde informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA JK Namu pārvalde, kontaktinformācija: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201.