Cenu aptaujas

 

Identifikācijas numurs JKNP 2019/10-C
Publicēšanas datums 13.08.2019
Cenu aptaujas priekšmets Parapeta un noteksistēmas izveide daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Zemgales ielā 7, Jēkabpilī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2019. līdz plkst. 1400
Dokumenti NOLIKUMS.DOCX
Identifikācijas numurs JKNP 2019/1-C
Publicēšanas datums 27.02.2019
Cenu aptaujas priekšmets Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēku energosertifikāta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Bebru ielā 12, Jēkabpilī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.03.2019. līdz plkst. 1000
Dokumenti NOLIKUMS.DOC
Identifikācijas numurs JKNP 2018/7-C
Publicēšanas datums 17.10.2018
Cenu aptaujas priekšmets Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Viestura ielā 38A, Jēkabpilī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.10.2018. līdz plkst. 900
Dokumenti NOLIKUMS.PDF
PIELIKUMI Nr.1-4.DOC
Lēmums LĒMUMS.PDF
Līgums LĪGUMS.PDF
Identifikācijas numurs JKNP 2018/6-C
Publicēšanas datums 17.10.2018
Cenu aptaujas priekšmets Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un Ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Viestura ielā 41, Brīvības ielā 5A, Jēkabpilī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.10.2018. līdz plkst. 900
Dokumenti NOLIKUMS.PDF
PIELIKUMI Nr.1-4.DOC
Lēmums LĒMUMS.PDF
Līgums LĪGUMS 1.PDF
LĪGUMS 2.PDF
Identifikācijas numurs JKNP 2018/5-C
Publicēšanas datums 04.07.2018
Cenu aptaujas priekšmets Dzīvojamās mājas Nameja iela 20c, Jēkabpilī, tehniskā apsekošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.07.2018. līdz plkst. 900
Dokumenti NOLIKUMS.PDF
Lēmums LĒMUMS.PDF
Identifikācijas numurs JKNP 2018/4-C
Publicēšanas datums 04.07.2018
Cenu aptaujas priekšmets Dzīvojamās mājas Zemgales ielā 7, Jēkabpilī, tehniskā apsekošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.07.2018. līdz plkst. 900
Dokumenti NOLIKUMS.PDF
Lēmums LĒMUMS.PDF
Identifikācijas numurs JKNP 2018/3-C
Publicēšanas datums 27.06.2018
Cenu aptaujas priekšmets Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un Ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Jēkabpilī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2018. līdz plkst. 900
Dokumenti NOLIKUMS.PDF
Lēmums LĒMUMS.PDF
Identifikācijas numurs JKNP 2018/2-C
Publicēšanas datums 20.06.2018
Cenu aptaujas priekšmets Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.07.2018. līdz plkst. 900
Dokumenti NOLIKUMS.PDF
Ēkas energosertifikāts-B33.pdf
Tehniskās apsekošanas atzinums-B33.pdf
Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām-B33.pdf
Rezultāts Cenu aptaujas „Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”, identifikācijas Nr. JKNP 2018/2-C – procedūra tika pārtraukta, jo pretendenta iesniegtā piedāvātā līgumcena bez PVN ir lielāka par pasūtītāja (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, dzīvokļu īpašnieku) plānoto līgumcenu, lai piešķirtu līguma slēgšanas tiesības.
Identifikācijas numurs JKNP 2018/1-C
Publicēšanas datums 16.05.2018
Cenu aptaujas priekšmets Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2018. līdz plkst. 900
Dokumenti NOLIKUMS.PDF
Ēkas energosertifikāts-B33.pdf
Tehniskās apsekošanas atzinums-B33.pdf
Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām-B33.pdf
Paziņojums: Cenu aptaujas „Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai”, identifikācijas Nr. JKNP 2018/1-C – procedūra tika pārtraukta, jo pretendenta iesniegtā piedāvātā līgumcena bez PVN ir lielākas par 10 000 euro, kas pārsniedz paredzamo līgumcenas slieksni, lai piešķirtu līguma slēgšanas tiesības.